Puutavara-autoilu

Ekotehokkuutta puukuljetuksiin: Lappiin haetaan alueellista HCT-kokeilulupaa

Lapissa esitetään jatkoa kustannustehokkaiden ja ilmastoystävällisten puutavara-autojen käyttökokeilulle. Uusi alueellinen hanke kattaisi koko Lapin maakunnan tieverkon sekä Lapista Kuusamoon suuntautuvat puutavaran kuljetukset.

Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, merkittävät metsäteollisuusyritykset ja kuljetuksenantajat Lapissa esittävät, että liikenne- ja viestintäministeriö myöntäisi HCT (High Capacity Transport) -käyttökokeilulle luvan uuteen alueelliseen kokeiluun viideksi vuodeksi.

Kokeilussa selvitetään, kuinka paljon suuren hyötykuorman kalustoratkaisuilla voidaan tehostaa puutavaran kuljetuksia ja vähentää kuljetuskustannuksia ilman, että niistä aiheutuu tiestön ylläpitokustannusten nousua. Hyötykuorman kasvaessa myös päästöt vähenevät. Liikenneviraston mukaan aiemmat kokemukset HCT-ajoneuvojen käytöstä ovat olleet positiivisia ja ajoneuvojen laajempaa käyttöönottoa pidetään yhtenä merkittävimmistä tekijöistä, joilla kuljetusten energiatehokkuutta voidaan tulevaisuudessa parantaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kokeilussa testataan 10-akselisia 84-tonnisia puutavara-ajoneuvoyhdistelmiä - ”pikkujättejä”. Niillä puu voidaan noutaa suoraan metsäautoteiden varrelta ilman siirtokuljetuksia, jolloin niiden potentiaalinen käyttöalue on huomattavasti laajempi kuin järeämpien ja pitkien yhdistelmien.

Lupaa 84-tonnisten ajoneuvojen käyttöön haetaan koko tieverkolle vain talvikaudeksi, jolloin tierunko on jäässä ja sen kestävyys on parempi. Kesäaikaan yhdistelmät kuljettavat puuta 84 tonnin kokonaispainoilla vain valta- ja kantateillä. Alemman asteen tiestöllä käytetään 76 tonnin kokonaispainoa. Tämä tarkoittaa olosuhteiden mukaan muuttuvia painorajoituksia.

- Kokeilulla pyritään saamaan uutta tietoa 84-tonnisen kuljetuskaluston aluetaloudellisista vaikutuksista ja dynaamisten painorajoitusten vaikutuksista tiestöön, Metsähallitus Metsätalous Oy:n kehittämisasiantuntija Ari Siekkinen kertoo.

Painorajoitukset ja niiden muutokset lähetetään ajantasaisina ajoneuvoihin. Niihin asennetaan myös ns. omavalvontalaitteet, jotka keräävät ja tallentavat tietoja mm. sijainnista ja painoista. Nämä tiedot ovat myös viranomaisten käytettävissä valvontaa varten.

Aiemmasta poiketen käynnistettävä kokeilu mahdollistaisi kaikkien sellaisten kuljetusyrittäjien osallistumisen, jotka täyttävät asetetut kalustovaatimukset ja muut lupaehdot. Hankkeen suunniteltu kesto on joulukuusta 2018 vuoden 2023 loppuun. Esitys kokeilusta on jätetty ministeriöön 19.4.2018.