Metsäteollisuus

Metsähallituksen Rautavaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalueen toiminta loppuu

Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen havaintoalueen tutkimustoiminta Rautavaaran Maaselässä on päättynyt. Tutkimusalue supistui hyvin pieneksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentumisen myötä.

Rautavaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalue, Ponsse harvesteri
Kuva: Päivi Lazarov

Metsähallitus Metsätalous Oy perusti elokuussa 2019 kaikkiaan kolme 5 000 hehtaarin kokoista jatkuvan kasvatuksen havaintoaluetta eri puolille Suomea. Perustetut alueet olivat tarkoituksellisesti hyvin laajoja: jatkuvaa kasvatusta ei oltu tässä mittakaavassa tehty Suomessa aiemmin. Tavoitteena on ollut kartuttaa käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla ja myös sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät menetelmän kannalta ole optimaalisimpia.

Rautavaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalue
Kuva: Keijo Kallunki

- Tutkimustoiminnan jatkaminen Rautavaaralla ei ole enää mielekästä, koska alue on pienentynyt huomattavasti alkuperäisestä ja olennainen osa koealueista ja käsittelylinjoista on jäänyt kansallispuiston laajennusalueelle, Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo.

Hannu Lehtonen

Havaintoalueen koko olisi pienentynyt 5000 hehtaarista 3700 hehtaariin ja alueen 18 kestokoealasta yhdeksän olisi jäänyt laajennuksen alle. Perustettu koeasetelma ei siten ollut enää mahdollinen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Selvitämme mahdollisen uuden jatkuvan kasvatuksen havaintoalueen sijaintia. Riittävän laajan eli 5000 hehtaarin yhtenäisen alueen löytäminen eteläisestä Suomesta on kuitenkin vaikeaa. Keskustelemme havaintoaluetarpeesta myös Luonnonvarakeskuksen kanssa, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula toteaa.

Jussi Kumpula

Rautavaaralla ehdittiin tehdä tutkimusyhteistyötä Luonnonvarakeskuksen ja Metsätehon kanssa taimettumiseen, puuston rakenteeseen sekä puunkorjuun tuotokseen liittyen. Lisäksi alueelle perustettiin riistanseurantaa varten riistakolmio.

Rautavaaran jatkuvan kasvatuksen havaintoalue
Kuva: Keijo Kallunki

Kahden muun havaintoalueen tutkimustoiminta Suomussalmen Pirttivaarassa ja Savukosken Tulppiossa jatkuu. Seurantajakso on hyvin pitkä - 30 vuotta. Yhteistyötä tehdään muun muassa Luonnonvarakeskuksen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Metsätehon kanssa.