Metsäteollisuus

Metsähallitus hyödyntää tekoälyä monikäyttömetsien toimenpidesuunnittelussa

Tekoälyn käyttöä laajennettiin taimikonhoitoon kesällä 2020.

Metsähallitus ottaa käyttöön tekoälyn tuottamat puutavaralajiennusteet. Kyseessä on ensimmäinen tekoälyllä tuotettu aineisto, jota hyödynnetään monikäyttömetsien toimenpidesuunnittelussa.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelijat saavat tänä syksynä käyttöönsä tekoälyn tuottamat puutavaralajiennusteet. Ennusteet ovat ensimmäinen tekoälyn tuottama aineisto, jonka avulla pyritään tehostamaan monikäyttömetsien toimenpidesuunnittelua ja helpottamaan suunnittelijan työtä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsähallituksen monikäyttömetsissä suunnittelijoiden on otettava huomioon samanaikaisesti monia eri näkökohtia, ja suunnittelussa tarvittavan taustatiedon määrä on kasvanut. Tekoälyn avulla halutaan vähentää metsässä tehtäviä mittauksia ja vapauttaa suunnittelijan työpanosta entistä enemmän muihin suunnittelun osa-alueisiin kuten monimuotoisuuden huomioimiseen ja sidosryhmien osallistamiseen, kertoo Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen.

Puutavaralajiennustetta käytetään hakkuusta kertyvän puutavaralajijakauman arviointiin. Tarkemmilla puutavaralajiennusteilla on merkittävä vaikutus Metsähallitus Metsätalous Oy:n kaikkiin prosesseihin ja asiakkaiden palvelemiseen.

- Tarkentuva ennuste tehostaa koko toimitusketjua hakkuutoimenpiteiden ja puunkorjuun suunnittelusta ja toteutuksesta puutavaran toimittamiseen asiakkaille, Lehtonen painottaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tekoälyn tuottamaa puutavaralajiennustetta on testattu eri puolilla maata viime talvesta lähtien. Tänä syksynä ennuste otetaan laajempaan käyttöön. Tekoälyaineistoja hyödyntää noin 100 suunnittelijaa vajaan 3 miljoonan metsähehtaarin alueella.

- Laajennamme ennusteiden käyttöä, jotta saamme lisää käyttökokemuksia ja tietoa ennusteen toimivuudesta erilaisissa olosuhteissa, kertoo Metsähallitus Metsätalous Oy:n projektipäällikkö Kari Louhisalmi.

Yhtenä haasteena on Metsähallituksen toiminnan maantieteellinen laajuus ja hakkuutapojen moninaisuus. Suunnittelijat käyttävät ennustetta aluksi perinteisten uudistus- ja harvennushakkuiden suunnittelussa. Jatkossa ennusteita on tarkoitus kehittää myös muille hakkuutavoille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsähallitus on selvittänyt mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä metsäsuunnittelun tukena parin vuoden ajan yhdessä CollectiveCrunch Oy:n kanssa. Yhteistyökumppani valittiin innovaatiokumppanimallilla, joka mahdollistaa aivan uusien menetelmien ja ratkaisujen kehittämisen aikaisempaa paremmin.

- Olemme todella tyytyväisiä, että Metsähallitus on ottanut Linda tekoälyn tuottamat ennusteet käyttöön. Metsäalan digitalisaatio etenee huimaa vauhtia ja Metsähallitus on siinä maailmanlaajuisesti eturintamassa. Emme voisi toivoa parempaa kehityskumppania tälle vaativalle kehitystyölle, toteaa CollectiveCrunch Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Lipponen.

Tekoäly pystyy yhdistelemään eri tietolähteistä kerättyä tietoa ja käsittelemään valtavia datamääriä. Tekoälyn tuottaman puutavaralajiennustemallin laatimisessa on käytetty lähtöaineistona kaukokartoitettua metsävaratietoa useista eri tietolähteistä. CollectiveCrunchin kehittämää ennustemallia opetetaan hakkuukoneiden tuottaman tarkan toteutustiedon avulla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Ennuste tarkentuu sitä mukaan, kun saamme Metsähallituksen työmailla työskentelevistä monitoimikoneista lisää GPS-paikannettua, runkokohtaista toteutustietoa eri puolilta maata. Myös suunnittelijoilta saatava palaute on tärkeää, Louhisalmi kertoo.

Puutavaralajiennusteen lisäksi projektissa on selvitetty tekoälyn hyödyntämistä taimikonhoitotarpeen arvioinnissa. Sen kehittämistä on tarkoitus jatkaa talven aikana.