Kuljetus

Uusien autojen markkinassa on vielä hiljaista – vaihtoautokaupassa näkyy orastavaa kasvua

Autojen maahantuonnin, myynnin, huollon ja korjauksen sekä vuokrauksen ja katsastustoiminnan kattava autoala työllistää Suomessa noin 31 000 henkilöä. Jos mukaan lasketaan lisäksi autojen, perävaunujen ja niiden osien valmistus sekä ajoneuvojen osien tukku- ja vähittäiskauppa, työllisten määrä kasvaa noin 48 000 henkilöön.

Autoalan työllistävyys on viime vuosina ollut vakaassa noin 30 000 työllisen kokoluokassa. Autoalan suurin yksittäinen työllistäjä on autojen huolto- ja korjaamotoimiala, joka työllistää noin 14 600 henkilöä. Autojen tukku- ja vähittäiskaupan parissa työskentelee noin 13 400 henkilöä, katsastusalalla noin 1 400 henkilöä ja leasing- ja vuokraamotoimialalla noin 1 200 henkilöä.

Työvoiman tarve on kasvussa tulevaisuudessa erityisesti huolto- ja korjaamopalvelujen ja vauriokorjauksen osaamisalueilla. Tulevaisuudessa pulaa ennakoidaan syntyvän erityisesti automekaanikoista ja ajoneuvoasentajista. Myös raskaan kaluston mekaanikkojen tarpeen ennakoidaan kasvavan.

- Huolto- ja korjaamotoimialalla työtehtävät ja osaamistarpeet erikoistuvat. Perinteisten automekaanikkojen lisäksi kysyntää on tulevaisuudessa muun muassa vikojen diagnosointiin erikoistuneille mekaanikoille ja sähkömekaanikoille. Myös vuorovaikutustaitojen ja asiakaspalvelun taidot korostuvat. Autoalan yritykset ovat arvioineet, että huolto- ja korjaamopalvelujen osa-alueella työvoiman tarve kasvaa noin 5 prosentilla lähivuosien aikana, kertoo Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Tero Lausala

Käytettyjen autojen kaupan orastava kasvu vilkastuttaa automarkkinaa

Uusien autojen rekisteröinnit ja kysyntä ovat kuluvan talven aikana jääneet selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa vaisummaksi. Kuluvan vuoden rekisteröinnit olivat maaliskuun lopussa noin 3,5 prosenttia viime vuotta jäljessä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Inflaatio, kasvanut korkotaso ja energian vaihtelevat hinnat ovat vähentäneet uusien autojen kysyntää. Suunta on ollut sama muista Pohjoismaista myös Ruotsissa ja Norjassa, joissa autoja on tänä vuonna rekisteröity vielä toistaiseksi viime vuotta vähemmän. Esimerkiksi Ruotsissa asiakastilausten määrä on alkuvuoden aikana jäänyt noin puoleen viime vuoden alun tasostaan. Koko EU:ssa autoja on tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ensirekisteröity noin 18 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuoden aikana ollut viime vuosia vilkkaampaa. Autoliikkeissä käytettyjen autojen kauppaa käytiin tammi-maaliskuussa lähes 8 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuoden alkukuukausina. Käytettynä myytyjen autojen myyntiajat ovat alkuvuonna olleet hieman lyhyempiä kuin viime vuonna keskimäärin.

- Vaihtoautokaupan vilkastuminen on ensimmäisiä merkkejä koko autokaupan käänteestä. Korkea korkotaso ja inflaatio ovat syöneet ensisijaisesti uuden auton markkinaa. Sähkön hinnan nousu on herättänyt erityisesti kotitalouksissa epävarmuutta, joka heijastuu myös sähköautojen hankintaan, kertoo Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Pekka Rissa

Hankintatuet ja autokannan kierron nopeuttaminen seuraavan hallituskauden toimenpidelistalle

Alkuvuoden aikana täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi noin 31 prosenttiin rekisteröinneistä, sillä viime vuoden keväällä sähköautojen kysyntä oli nopeassa kasvussa ja tuolloin tilatut autot toimitetaan pääosin kuluvan vuoden aikana. Täyssähköautojen osuuden ennakoidaan pienenevän hieman loppuvuoden aikana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

EU:ssa täyssähköautojen osuus on alkuvuonna ollut noin 12 prosenttia ja ladattavien hybridien noin 7 prosenttia henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Ruotsissa täyssähköautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä on ollut noin 36 prosenttia.

Prosenttiosuuksia paremmin sähköistymisen kehityksestä kertovat rekisteröityjen autojen määrät. Alkuvuonna Suomessa rekisteröitiin vain noin 21 000 uutta henkilöautoa, kun pitkän aikavälin keskiarvo on lähes kaksinkertainen. Näistä autoista noin 6 600 oli täyssähköautoja. Ruotsin uusien autojen markkina on väestön määrään suhteutettuna yli 1,5-kertainen Suomeen nähden. Ruotsissa rekisteröitiin ensimmäisen neljänneksen aikana noin 22 000 uutta täyssähköautoa, eli enemmän kuin uusia henkilöautoja Suomessa yhteensä.

Autokannan kierron ja sähköistymisen nopeuttamiseksi uuden hallituksen tulisi nostaa ohjelmaansa täyssähköisten henkilöautojen koko hallituskauden kestävä hankintatuki sekä kierrätyspalkkio, jossa uuden auton ostaja saa romutuspalkkion kierrättäessään vanhan elinkaarensa päässä olevan autonsa. Näillä toimilla voitaisiin lisätä uusien vähäpäästöisten autojen kysyntää ja vahvistaa käynnistymässä olevaa autokannan sähköistymiskehitystä.