Metsäteollisuus

UPM:n osavuosikatsaus vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä: Liikevaihto kasvoi ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi

UPM:n liikevaihto kasvoi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 11 prosenttia ja oli 2787 miljoonaa euroa (Q1 2022: 2507). Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 29% oli 356 (277) miljoonaa euroa, eli 12,8% (11,0%) liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 714 (12) miljoonaa euroa, mitä tuki energiasuojausten positiivinen rahavirta.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

Jussi Pesonen

- Teimme toiseksi parhaan ensimmäisen vuosineljännestuloksemme yli 20 vuoteen, vaikka tulosta painoi lyhytaikainen toimitusmäärien puute. Voimakkaan inflaation ja hyödykepulan leimaaman viime vuoden jälkeen vuosi 2023 alkoi intensiivisellä varastojen purkamisella useimpien tuotteiden arvoketjuissa. Onnistuimme hyvin katteiden hallinnassa ja sopeutimme toimintojamme tilanteeseen. Liikevaihto nousi 11 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 29 % viime vuodesta. Liiketoiminnan rahavirta oli vaikuttavat 714 miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Erityisen ilahtunut olen kahden strategisen merkkipaalun saavuttamisesta. UPM Fibresin ja UPM Energyn merkittävät kasvuhankkeet valmistuivat: UPM Paso de los Torosin sellutehtaan käynnistys on meneillään Uruguayssa, ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö on aloittanut säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon. Nämä investoinnit kasvattavat tulostamme ja avaavat mahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin. Haluankin kiittää kaikkia UPM:läisiä, jotka ovat osallistuneet näihin merkittäviin hankkeisiin vuosien saatossa.

Mitä vuosineljänneksen tulokseen tulee, useimpien tuotteidemme markkinatoimitukset jäivät selvästi pitkän aikavälin keskiarvoista, kun varastoja purettiin arvoketjuissa. UPM Communication Papers, UPM Energy ja UPM Plywood saavuttivat hyvät tulokset matalista toimitusmääristä huolimatta. UPM Fibres teki jälleen tyydyttävän tuloksen samalla, kun liiketoiminta valmistautui UPM Paso de los Torosin käynnistymiseen. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers onnistuivat pitämään yksikkökatteet hyvinä, mutta kummankin liiketoiminta-alueen tuloksessa on parantamisen varaa, kun toimitusmäärät taas kohenevat.

Lyhyen aikavälin turbulenssista huolimatta pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat ennallaan ja houkuttelevat. Keskitymme edelleen katteiden hallintaan ja odotamme varastojen purkamisen vaikutuksen vähenevän tulevina kuukausina. Monet muuttuvat kustannukset ovat jo ohittaneet huippunsa, mutta hyöty UPM:n liiketoiminnoille näkyy tuloksissa vasta myöhemmin.

UPM Communication Papers -liiketoiminnassa päätimme lopettaa UPM Steyrermühlin tuotannon Itävallassa jo toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä, puoli vuotta suunniteltua aikaisemmin. Saksassa UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 on suunniteltu suljettavan pysyvästi toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Jatkamme houkuttelevien alustojen kehittämistä kasvaville biomateriaaliliiketoiminnoille:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM Paso de los Toros toimittaa vastuullisia tuotteita vastaamaan globaaliin kuluttajakysyntään, ja tehdas kasvattaa selluliiketoimintaamme yli 50 prosenttia. Tehtaan kassakustannustaso, noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohti, tekee tehtaasta yhden maailman kilpailukykyisimmistä. COVID-19-pandemia ja maailmantalous aiheuttivat hankkeen aikana yllättäviä haasteita, jotka UPM:läiset hoitivat erittäin ammattitaitoisesti. Olen hyvin ylpeä koko projektitiimistä. Tämä 3,47 miljardin dollarin kokonaisinvestointi luo hyvinvointia paikallisyhteisöille ja hyödyttää koko Uruguayn kansantaloutta. UPM:lle puuviljelmiin perustuva liiketoiminta avaa pitkällä aikavälillä lisää kasvumahdollisuuksia monissa biomateriaaleissa.

OL3-ydinvoimalaitosyksikkö lisää UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 prosenttia. Yksikkö on erinomainen esimerkki siitä, miten toteutamme yhtiön kunnianhimoista toiminnan tarkoitusta: luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. OL3 edistää yhteiskunnan sähköistymistä, lisää Suomen sähköomavaraisuutta ja tuo kovasti kaivattua helpotusta Suomen sähkömarkkinoiden kriisiin. Kilpailukykyinen ja ketterä energiaportfoliomme mahdollistaa pitkän aikavälin kasvua vihreässä siirtymässä, esimerkiksi synteettisissä polttoaineissa ja materiaaleissa.

Asiakkaat ovat edelleen erittäin kiinnostuneita Leunaan Saksaan nousevan biokemikaalijalostamon tuotteista. Tämä vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiamme ja kasvustrategiaamme, joka perustuu fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen uusiutuvilla vaihtoehdoilla lukuisissa loppukäytöissä. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Kun UPM Paso de los Toros ja OL3 ovat nyt käynnissä ja meillä on työn alla joukko uraauurtavia hankkeita, katson tulevaisuuteen luottavaisin ja innostunein mielin.

Näkymät vuodelle 2023

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022. Myös vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä. Vuoden 2023 alkupuoliskolla varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi. Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on merkittäviä sekä positiivisia että negatiivisia epävarmuuksia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa sekä OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.