Metsäteollisuus

Metsä Fibre on purkanut Kemin biotuotetehdasprojektin urakoitsijan yhteistyösopimuksen palkanmaksuepäselvyyksien vuoksi

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennusprojektissa on urakoitsijan Hutni Montaze a.s. toiminnassa epäselvyyksiä, jotka liittyvät yhtiön henkilöstön palkanmaksuun rakennusurakan aikana. Tästä syystä Metsä Fibre on purkanut yhteistyösopimuksen Hutni Montazen kanssa.

Kemin biotuotetehdas

Metsä Fibren harmaan talouden torjunnan linjausten mukaan kaikkien toimijoiden ja yhteistyökumppanien tulee toimia työehtosopimusten ja Suomen työlainsäädännön mukaisesti. Epäkohtien ilmentyessä toimijat saavat mahdollisuuden korjata toimintaansa.

- Harmaan talouden torjunta on meille tärkeä asia, ja sopimusneuvotteluihin on jo lähtötilanteessa sisältynyt harmaan talouden torjuntaan liittyvien asioiden läpikäynti ja Suomen työlainsäädännön noudattamiseen sitoutuminen. Epäilys on, että Hutni Montazen palkanmaksulaskenta Suomessa on tehty työehtosopimusten mukaisesti, mutta todellinen palkanmaksu työntekijän kotimaassa ei olekaan perustunut tähän meille esitettyyn palkkalaskelmaan. Useista yrityksistä huolimatta Hutni Montaze ei ole onnistunut todistamaan noudattavansa sopimustamme ja sen ehtoja ja toteuttavansa palkanmaksun esitettyihin palkkalaskemiin perustuen. Kyseessä on sopimusrikkomus harmaan talouden torjunnan pelisääntöihin liittyen, ja tästä syystä olemme purkaneet sopimuksen kyseisen urakoitsijan kanssa, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Ismo Nousiainen

- Poliisi on aloittanut myös asian tutkinnan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Tällaisten rikkomusten ilmaantuminen on meille suuri pettymys, mutta tämä osoittaa, että harmaan talouden torjunta toimii, mikä on meille tärkeää.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Fibren biotuotetehtaan rakennushankkeessa on projektin aikana toiminut yhteensä noin 15 000 työntekijää ja 1 900 yritystä. Noin kaksi vuotta kestäneen rakennushankkeen aikana työmaalta on jouduttu poistamaan yhteensä 10 yritystä sen vuoksi, etteivät ne ole täyttäneet projektin vaatimuksia huomautuksienkaan jälkeen.