Ajankohtaista

KESLA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.−30.6.2023

Kesla Oyj:n toiminta kehittyi myönteisesti: liikevaihto ja liiketulos kasvoivat ja kassavirta oli positiivinen.

Q2 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 23,2 % ja oli 14,8 milj. euroa (12,0). 
 • Liiketulos parani ja oli 995 tuhatta euroa (-212). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 823 tuhatta euroa (-2 746).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,24 euroa (-0,06) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 13,3 milj. euroa (17,2).
 • Tilauskanta 30.6.2023 oli 28,8 milj. euroa (38,3).

H1 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 45,0 % ja oli 31,1 milj. euroa (21,5). 
 • Liiketulos parani ja oli 1 598 tuhatta euroa (-808). Vertailukauden liiketulosta rasittaa 280 tuhannen euron arvonalentumisvaraus Venäjä-liiketoimintoihin liittyen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3 545 tuhatta euroa (-6 144).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,36 euroa (-0,22) sekä A- että B-osakkeille.
 • Saadut tilaukset olivat 27,8 milj. euroa (32,0).

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

Marko Pekkola

Haasteellisen tilikauden 2022 jälkeen kasvatimme liikevaihtoa, joka oli Q2:lla 14,8 milj. euroa (12,0). Kasvaneen liikevaihdon taustalla olivat uudet asiakkuudet, parantunut toimituskyky ja hinnankorotukset. 

Fokusalueinamme vuonna 2023 ovat kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantuneisuuden saattaminen tavoitetasolle. Parantunut toimituskyky, tehokkaampi kiinteiden kustannusten ja käyttöpääoman hallinta paransivat liiketoiminnan kannattavuutta ja rahavirtaa. Liiketoiminnan tulos Q2:lla oli 995 tuhatta euroa (-212) ja rahavirta 1 823 tuhatta euroa ( -2 746). 

Nettovelkaantuneisuus laski Q2:n aikana 116,5 %:sta 97,2 %:iin (134,0). Korollinen nettovelan määrä 30.6.2023 oli 13,1 milj. euroa (17,1), jossa laskua oli 23,1 %. 

Tilausvirta jatkui Q2:lla hyvänä ja erityisen vahvaa kysyntä oli auto- ja teollisuusnostureissa sekä traktorivarusteissa. Saatujen tilausten arvo laski vertailukaudesta ollen 13,3 milj. euroa (17,2). Vaikka toimituskykyä pystyttiin parantamaan, toimitusaika pysyi pitkänä ja vaikutti tilausvirtaan. Viennin osuus liikevaihdosta kasvoi noin 10 % ja oli 66,9 %. 

H1:n päättävä tilauskanta vertailukauteen nähden alemmalla tasolla 28,8 milj. euroa (38,3), mutta oli edelleen hyvä. Liikevaihto H1:lla oli 31,1 milj. euroa (21,5), jossa kasvua oli 45,0 %. Liikevaihto oli Keslan historian paras ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liiketulos oli 1 598 tuhatta euroa (-808) ja liiketoiminnan rahavirta 3 545 tuhatta euroa (-6 144).

H1:n aikana olemme yhdessä henkilöstön ja sidosryhmien kanssa saaneet käännettyä liiketoiminnan suunnan oikeaksi. Jatkamme tätä yhteistyötä edelleen. Julkaisemme uuden strategian suunnitellusti Q3:n aikana.