Metsäkoneurakointi

Koneyritysten liiketulokset paranivat hieman kovan inflaation kiristyksessä

Koneyritysten keskimääräiset liikevaihdot kasvoivat ja tulokset paranivat vuonna 2022. Kustannusten yleinen ja voimakas kallistuminen kasvatti liikevaihtoja. Tekeminen kallistui ja urakoinnin hinnat nousivat keskimäärin melko hyvin, mikä kertoo markkinoiden reagoineen tilanteeseen. Niinpä koneyritysten liiketulostasokin parani hieman vuonna 2022.

Puunkorjuuala kasvatti suhteellisesti eniten liikevaihtoaan, 15 prosenttia. Maarakennuksessa ja haketuksessa liikevaihdon kasvu keskimääräisessä yrityksessä (mediaani) oli 13 prosentin luokkaa. Turvealan yrityksissä liikevaihdon kasvu oli yhdeksän prosentin luokkaa. Liiketulostasot nousivat lähes kautta linjan. Eniten paransi haketusala, toisena turveala ja kolmantena puunkorjuuala. Maarakennusalan kannattavuus ei parantunut.

- On pienoinen yllätys, miten viime vuodesta selvittiin. Osuihan siihen Venäjän aloittaman sodan shokkivaikutukset markkinoilla, korkojen nousu sekä erittäin nopea ja kova inflaatio, sanoo varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjät ry:stä.

Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry

Maarakennusala

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Keskimääräisen maarakennusalan koneyrityksen liikevaihto oli 665 000 euroa vuonna 2022. Siinä oli kasvua runsaat 13 prosenttia edellisvuodesta. Maarakennusalan kustannukset kuitenkin nousivat alan kustannusindeksin mukaan vuonna 2022 eri konetyypeillä 15–18 prosenttia. Keskimääräisen maarakennusalan koneyrityksen liiketulos päätyi parin edellisvuoden tavoin seitsemän prosentin tasolle. Sekin on liiketuloksen tasona aivan kohtuullinen.

- Maarakennusalalla ei selvästikään saatu urakoinnin kustannusten nousuja läpi riittävästi viime vuonna. Kysynnän volyymikin laski. Suurimpana haasteena oli kuitenkin nousseiden kustannusten saaminen urakointihintoihin, toteaa maarakennusalan toimialapäällikkö Markku Leskinen.

Markku Leskinen

Puunkorjuuala

Puunkorjuualalla keskimääräisen koneyrityksen liikevaihto kasvoi noin 15 prosenttia vuodesta 2021. Vuoden 2022 liikevaihto oli 710 000 euroa. Metsäkonealan konekustannusindeksi näytti vuoden 2022 kustannusnousuksi koko vuodelle vajaa 14 prosenttia. Keskimääräisen puunkorjuuyrityksen (mediaani) liiketulos nousi 6,1 prosenttiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kun puuta korjattiin viime vuonna jopa edellisvuotta hieman vähemmän, puunkorjuuyritysten lievästi parantuneet tulokset viittaavat siihen, että kustannusten nousujen siirto urakoinnin hintoihin on yrityksiltä onnistunut kohtuullisesti. Suunta on nyt oikea, mutta ei näillä voitoilla vielä paljoakaan korjattu aiempien vuosien kehnohkoa kannattavuustasoa. Eikä nyt nähty puunkorjuuyritysten tulosten nousu ole mitään verrattuna metsäteollisuuden satumaisiin voittoihin, Jaakkola sanoo.

Näitä merkkejä positiivisesta kehityksestä kuitenkin tarvitaan alan kilpailukyvyn parantamiseksi työmarkkinoilla. Puunkorjuun määrä kasvaa teollisuuden investointien myötä ja koneyritykset kamppailevat kuljettajien saatavuuden kanssa. Toivotaan, että hyvä suunta jatkuu yleisen taloustilanteen haasteista huolimatta. Koneenkuljettajia kun tulevaisuudessa tarvitaan – uusia ja vanhoja.

Energia-ala

Energia-alan hyvä veto Venäjän rajan sulkeuduttua näkyy. Haketusalan yritysten liikevaihto kasvaa ja tulostaso kohenee. Liikevoittotaso oli koneyritysten kovinta – se oli vuonna 2022 mediaaniyrityksessä 8,5 prosenttia.

Omavaraisuus kohenee kaikilla toimialoilla

Omavaraisuusasteet paranivat kautta linjan. Koneyrityksistä hyvälle omavaraisuustasolle keskimäärin yltävät maarakennusala (51,8 %) ja turveala (55,4 %). Puunkorjuussa omavaraisuusaste oli vuonna 2022 tyydyttävä 33,7 prosenttia ja haketusalalla 29,2 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen omien pääomien suhdetta kokonaispääomaan. Hyvänä omavaraisuusasteena pidetään 40 prosenttia. Hyvä omavaraisuus on tärkeää etenkin silloin, kun yritystaloudessa tulee takapakkia, kuten nyt etenkin rakentamisessa tapahtuu. Rakennusyritysten suuret konkurssiluvut kertovat omaa karua kieltään vaikeuksista. Myös metsäteollisuus on alkanut yskiä.

Suhdanne on kääntynyt

- Vuoden 2022 voidaan sanoa sujuneen koneyrityksiltä lopulta kohtuullisesti. Nyt suhdanteet näyttävät olevan melko kovassa turbulenssissa ja kehittyvän negatiiviseen suuntaan. Vain energiasektori vetää hyvin. Puupolttoainemarkkina on entisestään kuumentunut ja turvettakin vielä nostettiin. Puunkorjuu oli alkuvuonna entisellä tasolla, mutta loppuvuoden puunkorjuu todennäköisesti vähenee, kun metsäteollisuuden tuotteiden hinnat ja kysyntä on vähentynyt. Etenkin asuntorakentaminen on romahtanut ja liikenneväylienkin rahoituksen taso on ennätyksellisen alhainen. Nämä kaikki kehityskulut vaikuttavat koneyrityksiinkin, Jaakkola toteaa.

Koneyritysten kannattavuustarkastelu perustuu Dun & Bradstreet Finland Oy:n tekemään analyysiin. Analysoitavina yritykset ovat Koneyrittäjät ry:n jäsenyrityksiä. Analysoitavien yritysten lukumäärä on vaihtelevasti 500–600 yritystä vuosittain. Suurin ryhmä on puunkorjuuyrittäjät 300–400 yrityksellä, maarakennusalan yrityksiä on 150–200, turvealan yrityksiä 50–60 ja haketusalan yrityksiä vain noin 20.