Metsäkoneurakointi

Metsäkoneurakoinnin inflaatio edelleen noin 15 prosenttia

Metsäalan konekustannukset olivat edelleen ripeässä nousussa tammikuussa. Metsäalalla puunkorjuun urakoinnin kustannukset ovat nyt 15,1 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten tammikuussa. Haketuksessa indeksi näyttää 16,9 prosentin nousua.

Komatsu harvesteri

Kustannusindeksejä ylläpitää Tilastokeskus. Konekustannusindeksin perusvuodesta 2020 puunkorjuun kustannukset ovat nousseet vajaa 28 prosenttia ja haketuksen runsaat 30 prosenttia.

Konekustannusten nousuun on nyt monta syytä. Eniten vaikuttaa edelleen polttoaineiden kallistuminen vuoden takaisesta. Metsäkoneissa käytettävä moottoripolttoöljy on Tilastokeskuksen kustannusindeksin mukaan edelleen korkealla, vaikka polttoaineiden hinnat ovat laskeneet viimeksi kuluneen vuoden aikana nähdystä huipputasosta. Koneissa käytettävä moottoripolttoöljy oli nyt tammikuussa edelleen keskimäärin 1,3 kertaa kalliimpaa kuin vuosi sitten, vaikka viime kesän huippuhinnoista on tultu alaspäin noin 10 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Urakoinnin hintojen tarkistuksissa on keskitytty polttoaineiden hintamuutoksiin ja niiden vaikutukseen urakoinnissa. Polttoaineet ovat edelleen merkittävä kustannustekijä, mutta nyt on huomattava, että lähes kaikki muutkin kustannukset ovat nousseet paljon. Koko metsäalan konekustannusindeksi nousi tammikuussa 15,1 prosenttia. Kun tästä siivotaan polttoaineet pois, olemme muiden kustannusten osalla korkeassa 12,4 prosentin nousuvauhdissa, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry

Muista kustannuksista eniten on noussut korkokustannus. Se on noussut vuodessa 188 prosenttia. Myös koneiden huollot ja korjaukset ovat nousseet reilut 17 prosenttia. Koneiden siirrot ovat nousseet noin 10 prosenttia. Koneiden hinnat ovat indeksin mukaan nousseet vuodessa vajaa 13 prosenttia.

Metsäkonealalla työnantajat ovat velvollisia järjestämään työntekijöiden kulkemiset työmaille. Koneenkuljettajilla on yleisesti työajoissa käytössään työnantajan ajoneuvot. Niidenkin polttoainekustannukset ovat kallistuneet reippaasti.

- Työntekijöiden kulkemisen kustannusten nousu näkyy Tilastokeskuksen kustannusindekseissä viiveellä. Kulkemisen kustannuksia seurataan metsäkonealan työehtosopimuksen mukaisia km-korvausten muutoksia seuraamalla. Ne eivät ole muuttuneet sitten viime vuoden tammikuun. Ne tarkistetaan vain kerran vuodessa ja nyt tammikuussa oli tuo hetki. Kulkemiskustannukset nousivatkin indeksissä yli 13 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Parin kuukauden päästä vertailukuukausi indeksissä ajoittuu Venäjän aloittaman sodan alkukuukausiin ja silloin indeksin vertailuluku nousee melko korkeaksi. Kustannusten nousuvauhdin voi silloin olettaa merkittävästi laskevan.