Metsäkoneurakointi

Puunkorjuun konekustannuslaskentamallit tarjolla kaikille

Itä-Suomen yliopiston rahoituksella joensuulainen metsäalan startup-yritys, Jesa Group Oy rakensi puunkorjuukoneiden, eli hakkuukoneen ja kuormatraktorin konekustannuslaskentamallit. Valmistuneet puunkorjuun konekustannuslaskentamallit ovat nyt kaikkien käytettävissä.

Kustannustietoisuus ja -laskenta on tärkeää niin puunkorjuun palveluiden tuottajille eli koneyrittäjille, kuin palveluiden ostajille. Lisäksi metsäalan toimijat ovat jo pitkään korostaneet, että metsäalan oppilaitoksista valmistuvilla opiskelijoilla on oltava hyvät taloustaidot ja -osaaminen. Yksi osa talousosaamista on, että valmistuttuaan metsäalan ammattilaisella on kustannuslaskenta hallussa. Puunkorjuussa konekustannuslaskelmat tehdään niin koko korjuuketjulle kuin yksittäisille metsäkoneillekin, hakkuukoneille ja kuormatraktoreille. Itä-Suomen yliopiston rahoituksella joensuulainen metsäalan startup-yritys, Jesa Group Oy rakensi puunkorjuukoneiden, eli hakkuukoneen ja kuormatraktorin konekustannuslaskentamallit.

Valmistuneet puunkorjuun konekustannuslaskentamallit ovat nyt kaikkien vapaasti käytettävissä. Microsoft Excel -pohjaisilla laskentamalleilla käyttäjä pystyy tuottamaan konekustannuslaskelmat sekä koko korjuuketjulle että sen osille: hakkuukoneelle ja kuormatraktorille. Laskentamalleilla käyttäjä pystyy myös tekemään herkkyysanalyysejä; esimerkiksi jos polttoaineen hinta nousee 15 prosenttia, mikä on sen vaikutus koneen käyttötuntikustannuksiin.

– Mahtavaa, että Itä-Suomen yliopisto lähti mukaan puunkorjuun konekustannuslaskentamallien kehitystyöhön. Nyt opiskelijat voivat laskea uusilla laskentamalleilla metsäkoneiden käyttötuntikustannukset harjoitustöissään ja opinnäytetöissään, sanoo Itä-Suomen yliopiston professori Kalle Kärhä metsätieteiden osastolta.

Kalle Kärhä

– Konekustannusmallien laatiminen Itä-Suomen yliopistolle ja metsätieteiden osastolle oli mieluinen projekti. Puunkorjuukoneiden kustannusten hallinta ja niihin liittyvä osaaminen on sitä niin sanottua kovaa osaamista metsäalalla. Malleihin perehtyminen opiskelijana tai ammattilaisena on kannattavaa, sillä konekustannusmallien avulla voi palautella mieleen, mistä puunkorjuuyrityksen kustannukset syntyvät ja millaisista kustannuksista lopullinen hinta työlle syntyy, alleviivaa Eetu Dahl Jesa Group Oy:stä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Toivottavasti konekustannusmallit palvelevat käyttäjiään hyvin.

– Itä-Suomen yliopiston teettämät laskentamallit tulevat kaikkien käyttöön, ei vain opiskelijoiden. Tämä on hyvä ja käyttäjäystävällinen lisä myös koneyrittäjän työkalupakkiin. Yrittäjän on tunnettava palvelunsa kustannukset ja eri kustannustekijöiden osuudet kokonaiskustannuksista. Kustannuslaskenta auttaa yrittäjää myös neuvotteluissa asiakkaan kanssa. Kilpailunrajoitussyistä Koneyrittäjät ry:n on hankala tehdä mitään tällaista, joten on hyvä, että markkinoista riippumaton taho – Itä-Suomen yliopisto – on tarttunut kustannuslaskentapohjan tekoon ja teettänyt tämän laskentapohjan Jesa Group Oy:llä, sanoo varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjät ry:stä.

Simo Jaakkola, varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry