Ajankohtaista

Biohiilen pientuotantoon löydettiin ratkaisu

Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa löydettiin ratkaisu edulliseen biohiilen tuotantoon. Lämmityskattilan modifiointi mahdollistaa biohiilen valmistuksen myös pientuottajille.Erilaisia biohiilen raaka-aineita on runsaasti. 

testimateriaaleja

Elokuun lopussa päättyneen FiksuHiili-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli muokata pienen kokoluokan lämmityskattila tuottamaan lämmön lisäksi myös biohiiltä jatkuvatoimisesti, ja tässä myös onnistuttiin. Lisäksi tuotantokustannukset saatiin pysymään maltillisina, sillä kattilan modifiointi toteutettiin pääosin tehdasvalmiita komponentteja hyödyntämällä. 

Uusi ratkaisu mahdollistaa biohiilen valmistamisen myös pientuottajille, kuten esimerkiksi maanviljelijöille. Monilla aloilla, kuten maa-, metsä- ja puutarhataloudessa syntyy paljon erilasia biohiilen raaka-aineeksi soveltuvia sivuvirtoja, joten potentiaalisia käyttökohteita on runsaasti. Hankkeen aikana testattavaksi pääsivät mm. puuhake, viljan lajittelujäte ja mäski. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kyseessä on ensimmäinen tämän kokoluokan ratkaisu. Se soveltuu nyt ensisijaisesti tutkimuskäyttöön, ja kokeiluja yritysten kanssa eri materiaaleilla jatketaan. Kilpailuetu laitteelle on se, että sen käyttö on suhteellisen edullista, hankkeen projekti-insinööri Aaron Lehmus HAMKista kertoo.  

Kokeiluja tehtiin pirkanmaalaisten tuottajien kanssa. Kirjallisuuden ja alueen yrittäjien kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta kehitettiin eri tuotantoaloille neljä liiketoimintamallia, joissa mm. testattiin biohiilen laatua eri raaka-aineilla.  

Biohiili on kasvattanut suosiotaan sen ainutlaatuisten ominaisuuksien ja moninaisten sovelluskohteiden vuoksi. Biohiiltä voidaan esimerkiksi käyttää maanparannusaineena, erilaisissa suodatusratkaisuissa ja jopa rehun parannusaineena. Lisäksi kiinnostusta biohiilen käyttöön on lisännyt sen potentiaali hiilensidonnassa. Yksi kilo biohiiltä voi sitoa jopa 3,5 kiloa hiilidioksidia. 

FiksuHiili-hanke pohjautui Hämeen ammattikorkeakoulun aiempiin tutkimushankkeisiin. Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.