Kuljetus

SKAL budjettiriihen linjauksista: Tiehankkeiden rivakka käynnistys oikea päätös, polttoaineveron alennus tärkeä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää hyvänä, että hallitus varaa ohjelmassaan päätetyn investointiohjelman korjausvelkapaketista lähes puolet jo vuodelle 2024. Vaalikaudelle korjausvelan purkamiseen eli jo rapistuneiden teiden kunnostukseen päätetystä reilusta puolesta miljardista osoitetaan 250 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Sillä ei vielä päällystetä tarvittavia 4 000 tiekilometriä, mutta se on askel oikeaan suuntaan, arvioi SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto. SKAL kiittää myös polttoaineveron alentamisesta.

Jani Ylälehto

SKAL on kantanut huolta tieverkon korjausvelan voimakkaasta kasvusta. Kuljetusbarometrin mukaan peräti 82 prosenttia kuljetusyrityksistä kokee tieverkon jatkavan rapistumistaan. Huonokuntoinen tiestö lisää päästöjä, polttoaineenkulutusta ja kustannuksia sekä heikentää työhyvinvointia ja liikenneturvallisuutta.

- Oli toivomamme päätös, että korjausvelkapaketin varoja käytetään nyt etupainotteisesti. Tämä sopii myös suhdannetilanteeseen ja toivottavasti vauhdittaa myös rakennusalaa, sanoo SKAL ry:n puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ylälehto muistuttaa kuitenkin, että tieverkon korjausvelan määrä on jo 2,4 miljardia euroa. Sen verran rahaa tarvittaisiin, jotta tiestö olisi liikennöitävässä kunnossa. Korjausvelka on jatkanut kasvuaan lähes koko 2000-luvun. Kasvun pysäyttäminen edellyttäisi vuosittain 4 000 tiekilometrin päällystämistä.

- Toivon, että hallitus jatkotyössään panostaa edelleen tosissaan tiestön korjausvelan hoitoon. Tienpinnan kunnolla on liikenneturvallisuuden lisäksi suora yhteys kuljetuskustannuksiin ja niiden kautta kilpailukykyyn sekä liikenteen päästöihin, Ylälehto korostaa.

Polttonesteiden verotuksen alentaminen myönteistä

Liikennepolttoaineiden valmisteveroa alennetaan vuoden 2024 alusta. Tämän vaikutus on noin 170 miljoonaa euroa. Muutos polttoaineiden valmisteverotuksessa on pysyvä. Lisäksi polttoaineveron CO2-komponenttia lasketaan myöhemmin hallituskaudella 100 miljoonalla eurolla.

- Olemme tyytyväisiä, että hallitus on linjannut, ettei liikennepolttoaineiden hinta nouse hallituksen omien toimenpiteiden takia. Nyt polttoaineveroa alennetaan ja myös jakeluvelvoitteen taso pidetään aiemmin päätettyä matalampana, kiittää SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Lausunnoilla on jo ollut kaksi lakiesitystä: jakeluvelvoitteen alentaminen aiemmasta ja polttoaineveron alennus.

SKAL arvioi, että näiden esitysluonnosten vaikutukset dieselin hintaan 2024 tuovat yhteensä noin 20 sentin vero- ja hintavaikutuksen verrattuna tilanteeseen, että näitä hallituksen päättämiä toimia ei tehtäisi.

- Nämä logistista kilpailukykyämme parantavat muutokset ovat tärkeitä. Logistisen kilpailukykymme näkökulmasta on syytä antaa kiitosta logistiikka- ja kuljetuskustannuksia alentavasta politiikasta, Kujala sanoo.

Poimintoja tiehankkeista, myös latausinfraan rahoitusta

Hallitus päätti edistää muiden hallitusohjelman investointiohjelmassa päätettyjen liikennehankkeiden suunnittelua nopeutetusti. Hallitus lupaa tehdä lisää investointiohjelman mukaisia liikenneinvestointipäätöksiä kevään 2024 kehysriihessä, mahdollisesti vuoden 2024 aikana annettavissa lisätalousarvioissa sekä myöhemmissä hallituksen neuvotteluissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tässä budjettiriihessä linjattiin mm. seuraavista tiehankkeista:

Pietarsaaren satamatielle (Kt68 välillä Edsevö-Pietarsaari) 7,5 miljoonaa euroa, Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella, Joutsa-hankkeeseen 14 miljoonaa euroa; Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä, Jyväskylä-hankkeeseen 7 miljoonaa euroa; Vt 9 Lievestuoreen kohtaan 30 miljoonan euron valtuus. Kiireellisesti edistettäviä suunnittelukohtia ovat E18 Turun kehätie välillä Naantali–Raisio (2024, osittainen toteutus määrärahavarauksen puitteissa), Mt 180 välillä Kurkela–Kuusisto (2024), Vt 5 Leppävirta–Kuopio (2024), Vt 8 Edsevö–Lepplax (2024), Vt 8 Ytterjepon eritasoristeys (2025), Vt 4 Vestomäen kohdalla (2025), Vt 4 Palokan kohdalla (2024) ja Mt 642 Äänekosken silta (2024).

Vuoden 2023 toisessa lisätalousarvioesityksessä liikennehankkeisiin ehdotetaan 13 miljoonan euron lisäystä esimerkiksi huonokuntoisten siltojen uusimiseen ja korjaamiseen sekä 4,6 miljoonaa euroa vt 3 Hirvas–Rovaniemi–Vikajärvi-hankkeen suunnitteluun.

SKAL korostaa, että perusinfrahankkeiden lisäksi myönteistä on, että Puhtaan energian Suomi -investointiohjelman kärkihankkeiden sisällä on 10 miljoonan euron valtuus julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistämiseen.