Metsäkoneurakointi

Digitaalinen Siirrot.fi -palvelu tehostaa nyt metsäkoneiden siirtoa

Suomen Konesiirrot Oy tuo ensimmäisenä Suomessa alustatalouden ja digitalisaation mahdollistamat kilpailuedut metsäkonealalle.

Siirrot.fi-palvelun piirissä on jo reilu 40 asiakasyritystä ja yli sata metsäkonetta.

Siirrot.fi-palvelu tehostaa metsä- ja työkoneiden siirtoja, tiivistää alan yrittäjäverkostoa sekä tuo elinvoimaa maaseudun yrityksille. Viime vuoden lopussa perustettu, oululainen yritys on kasvanut puolessa vuodessa metsäkoneiden siirtopalvelun merkittäväksi toimijaksi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella.

Digitaalinen palvelu yhdistää siirtopalvelun tarjoajat ja tarvitsijat

Suomen Konesiirrot Oy:n yrittäjä

Antti Huhtala

huomasi palvelutarpeen aiemmassa työssään metsäkoneyrittäjien parissa. – Konesiirtojen järjestely ja käytännön toteutus vie metsäkoneyrittäjiltä valtavasti aikaa ja aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Samaan aikaan autoilijat odottelevat kuljetuksia ja ajavat pitkiä matkoja, joista aiheutuu ylimääräisiä kuluja, Huhtala kertoo. Siirrot.fi -palvelu tuo metsäkone- ja lavettiautoyrittäjät yhteen samalle digitaaliselle alustalle. Kuljetuksen tilaus hoituu ”yhdeltä luukulta” joko soittaen tai mobiilisovellusta hyödyntäen. Kuljetusyrittäjä puolestaan saa palvelun kautta selkeät siirtotilaukset ja samalla hoituu myös laskutus ja muut tukipalvelut. Siirrot.fi -palvelu on kehitetty Mastercomin Kiho-pilvipalvelualustalle, joka mahdollistaa digipalvelusovellusten nopean kehittämisen ja käyttöönoton. Kiho-pilvipalvelu on tehty erityisesti liikkuvan ja ajoneuvoilla tehtävän työn helpottamiseksi. - Palvelun avulla metsäkoneet ja lavettiautot saadaan pidettyä tuottavassa työssä ilman turhia keskeytyksiä, valottaa Huhtala palvelun hyötyjä.

Yrittäjät erikoistuvat – siirtopalvelulle lisääntyvä tarve

Metsäteollisuuden suuret investoinnit ovat kasvattaneet puuraaka-aineen kysyntää ja lisääntyvä kysyntä luo tarpeen myös metsänkorjuun ja logistiikan tehostamiselle. Huhtalan mukaan on nähtävissä, että koneyrittäjät haluavat keskittyä puunkorjuuseen ja koneiden siirrot on järkevintä ostaa siirtoihin erikoistuneilta yrityksiltä, joilla on siihen juuri oikea kalusto. – Siirrot.fi -palvelun toimintamallia on hiottu yhteistyössä alan yrittäjien kanssa. Tällä hetkellä palvelun piirissä on jo reilu 40 asiakasyritystä ja yli sata metsäkonetta. –  Tavoittelemme Siirrot.fi:n laajentamista koko Suomen kattavaksi palveluksi muutaman vuoden kuluessa, kertoo toimitusjohtaja Antti Huhtala yrityksen kasvutavoitteista. – Missiomme on vahvistaa metsäkoneyrittäjyyttä helpottamalla ja tehostamalla heidän työtään. Näen, että suuressa kuvassa olemme osaltamme kehittämässä Suomen tärkeintä vientialaa, metsäteollisuutta eteenpäin, selittää Huhtala uuden palvelunsa merkitystä.