Metsäteollisuus

Metsä Tissuen Kreuzaun tehdas vähentää vuotuisia hiilidioksidipäästöjään kahdella kolmasosalla

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Tissue tavoittelee osana Tulevaisuuden pehmopaperitehdas -ohjelmaansa täysin fossiilittomasti toimivia tehtaita vuoteen 2030 mennessä ja on tavoitteen mukaisesti lopettanut hiilen käytön energianlähteenä Kreuzaun tehtaallaan. Kreuzaussa siirryttiin syyskuussa 2023 käyttämään puupellettejä fossiilisen ruskohiilen sijaan tehtaan lämmöntuotannossa.

puupelletti

Tällä hetkellä pehmopaperituotannon vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat Kreuzaun tehtaalla 90.000 tonnia CO2 ja ruskohiilen korvaaminen puupelleteillä vähentää päästöjä 60.000 tonnia CO2vuodessa. Myös Metsä Tissuen tasolla tämä tarkoittaa yli 30 prosenttia pienempiä vuotuisiahiilidioksidipäästöjä. Muutoksen jälkeen Metsä Tissuen Kreuzaun tehdas vertautuu hyvin myös EU:n päästökauppajärjestelmän vertailuarvoon 340 kg CO2/t pehmopapereissa alentuneella 200 kg CO2/t päästötasolla. 

- Toteutamme tällä ratkaisulla siirtymäsuunnitelmaamme kohti fossiilivapaata tuotantoa  vuoteen 2030 mennessä ja maailmanluokan ympäristösuorituskykyä. Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. Kehitystyö on kuitenkin ollut mittavaa ja jo vuoden 2022 alusta lähtien olemme testanneet siirtymää, tehneet tarvittavia sopeutustoimia ja viimeistelleet siirtymän, kertoo Metsä Tissuen Keski-Euroopan alueen johtaja Tobias Lüning.

Täysin fossiiliton tuotanto vuoteen 2030 mennessä on osa Metsä Tissuen strategisia vastuullisuustavoitteita. Siirtymä puupelletteihin tukee myös Saksan hallituksen päätöstä luopua kivihiileen perustuvasta energiantuotannosta. Kreuzaun tehtaan muutoksen lisäksi Metsä Tissue jatkaa kehitystyötään kohti tulevaisuuden teknologioiden käyttöönottoa myös kaikilla muilla tehtaillaan.