Metsäkoneurakointi

Metsäkoneenkuljettajista voi tulla pulaa lähivuosina

Metsäkoneenkuljettajien työn vaatimukset ovat lisääntyneet. Kuljettajien täytyy huomioida työssään eri lait, sertifioinnit ja suositukset sekä myös metsänomistajien toiveet. Suomen metsäkeskuksen metsäkonealan tulevaisuuskatsauksen mukaan noin puolet metsäkoneenkuljettajaksi valmistuneista vaihtaa alaa, joten osaavista kuljettajista voi tulla pulaa lähivuosina.

kuormatraktori suometsässä, Ponsse Buffalo

Metsäteollisuus saa kotimaisen puuraaka-aineen metsästä noin 6 500 metsäkoneenkuljettajan voimin. Metsäkoneenkuljettajia valmistuu vuosittain noin 400, mutta noin puolet kuljettajista siirtyy muihin tehtäviin muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta. Tämän vuoksi kuljettajista voi tulla lähivuosina pulaa.

Metsäkoneenkuljettajien työn vaatimukset ovat kasvaneet. Luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön hyvinvointiin liittyvät vaatimukset kuljettajille lisääntyvät koko ajan lainsäädännön, metsänhoidon suositusten ja sertifioinnin kriteerien kautta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Myös metsänomistajat vaativat entistä monipuolisempia hakkuita metsissään. Esimerkiksi peitteistä metsänkäsittelyä toivotaan aiempaa enemmän, ja se edellyttää kuljettajilta ja metsäoppilaitosten opettajilta taitojen päivittämistä, sanoo yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkoneenkuljettajan työssä tarvitaan monipuolista tietoa ja osaamista. Metsäkoneenkuljettajiksi aikoville on tulossa soveltuvuuskoe, jota pilotoidaan kuluvan vuoden aikana. Ammattitaitoinen koneenkuljettaja voi tulevaisuudessa vaikuttaa ansioihinsa ja työoloihinsa aiempaa enemmän.

Luonnonhoidosta lisää työmahdollisuuksia

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan monet koneyrittäjät voivat tulevaisuudessa työllistyä erilaisiin luonnonhoitotöihin. Luonnonhoitotöiden kasvun taustalla ovat EU:n velvoitteet sekä kansalliset METSO- ja Helmi-ohjelmat ja niiden tavoitteet.

Tulevaisuuskatsauksen mukaan osaaville koneenkuljettajille, soveltuvalle kalustolle ja suunnittelutaidolle on kysyntää lähivuosina. On arvioitu, että luonnonhoitotöitä tekevien yritysten määrä pitäisi lähivuosina lähes kaksinkertaistaa, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Koneyrittäjien kannattaa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Yrittäjäyhteistyön avulla on mahdollista toteuttaa isompia urakoita ja hankkeita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, sanoo yrityspalvelujen asiantuntija Risto Mulari Suomen metsäkeskuksesta.