Metsäteollisuus

Montinutra keräsi 2 miljoonan rahoituksen muuttaakseen metsäteollisuuden sivuvirrat biotuotteiksi

Metsä Springin sijoituskohteisiin kuuluva Montinutra on kehittänyt ainutlaatuisen, vähäpäästöisen ja jo kaupallisessa käytössä olevan innovaation. Sillä muutetaan metsäteollisuuden sivuvirrat, kuten sahanpuru, luonnonmukaisiksi, GMO-vapaiksi ja biohajoaviksi biokemikaaleiksi, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä merkittävästi fossiilisiin raaka-aineisiin verrattuna.

Boreal Bioproducts

Montinutra on kerännyt 2 miljoonan euron rahoituksen Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springiltä sekä joukolta yksityisiä sijoittajia.

Vuonna 2018 perustettu Montinutra muuttaa metsäteollisuuden sivuvirrat kestävää kehitystä edistäviksi, lisäarvoa tuottaviksi ja luonnonmukaisiksi biokemikaaleiksi, jotka korvaavat fossiilisia raaka-aineita esimerkiksi kemian- ja kosmetiikkateollisuudessa. Rahoituksella Montinutra kiihdyttää kansainvälistymistään, suunnittelee teollisen mittakaavan laitoksen rakentamista sekä tuo markkinoille uusia tuotteita Boreal Bioproducts®-nimellä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsäteollisuuden sivuvirrat, kuten sahanpuru, kuoret tai vanerin jalostuksesta syntyvä tähde, ovat aliarvostettuja raaka-aineita, jotka tyypillisesti poltetaan lämmön ja energian tuotannossa. Perinteisesti on lisäksi keskitytty puun selluloosan hyödyntämiseen, sillä mahdollisuudet hyödyntää puun muita osia, kuten hemiselluloosaa ja ligniiniä, jotka muodostavat yli 50 prosenttia puun sisällöstä, ovat olleet rajalliset. Me mahdollistamme hemiselluloosan ja ligniinin aiempaa laajemman hyödyntämisen kehittämällä niistä biokemikaaleja. Näin tuomme aiemmin aliarvostetut ja -käytetyt metsäteollisuuden sivuvirrat laajempaan käyttöön ja moninkertaistamme puuraaka-aineen arvon, kertoo toimitusjohtaja Jaakko Pajunen.

Montinutra tunnetaan jatkossa Boreal Bioproducts® -toiminimellä, jolla se tarjoaa tuotteitaan. Tuotteita voidaan käyttää uusien biopohjaisten tuotteiden valmistuksessa, kuten teollisissa sideaineissa, pinnoitteissa, dispergointiaineissa ja kosmetiikassa, ja niillä on erilaisia käyttötapoja kosmetiikka-, kemian- ja materiaaliteollisuudessa. Kaikki biokemikaalit ovat luonnonmukaisia, vegaanisia, GMO-vapaita ja biohajoavia.

Montinutra

Biokemikaalien päästöt vastaavat murto-osaa fossiilisten raaka-aineiden hiilijalanjäljestä

Tuotanto perustuu kuumalla paineistetulla vedellä tapahtuvaan uuttoprosessiin, jossa ei käytetä muita liuotinkemikaaleja. Samalla lämpöenergia ja prosessissa käytetty vesi kerätään talteen uudelleenkäyttöä varten. Tämä mahdollistaa luotettavan ja kustannustehokkaan tuotannon, jonka ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Boreal Bioproducts® -biokemikaalien hiilijalanjälki on murto-osa verrattaessa vastaavanlaisiin fossiilisiin kemikaaleihin. Esimerkiksi yleisesti sideaineissa käytettävien fossiilisten kemikaalien, kuten styreeni-butadieenin ja akryylien hiilijalanjälki on jopa 5 600 kg CO2e / tonni. Koska Boreal Bioproducts® -biokemikaalien vastaava hiilijalanjälki on alle 150 kg CO2e / tonni, päästöjä voidaan vähentää huomattavasti käyttämällä biopohjaisia raaka-aineita. (1)(2)(3)

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Teknologia on helposti skaalattavissa, ja sitä voidaan soveltaa joustavasti erityyppisiin kasviperäisiin raaka-aineisiin. Tuotannossa käytetyt metsäteollisuuden sivuvirrat eivät kuitenkaan kilpaile samasta maa-alasta kuin ruokakasvien tuotanto, ja niitä on helposti, vakaasti ja turvallisesti saatavilla ympärivuotisesti myös kasvukauden ulkopuolella.

- Luonnonvaroja vastuullisesti käyttäviä ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja tarvitaan kipeästi. Ne eivät auta pelkästään maailmanlaajuisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, vaan myös auttavat eri teollisuudenaloja siirtymässä fossiilisista raaka-aineista ja ratkaisuista biopohjaisiin. Montinutra auttaa asiakkaitaan tässä siirtymässä ja pyrkii rakentamaan Suomeen uutta teollisuutta, jossa yhdistyvät biotalous, sivuvirrat ja raaka-aineiden arvon kasvattaminen, sanoo Katariina Kemppainen, SVP, Group R&D, Metsä Groupilta.

Montinutra

Miljardien arvoiset globaalit markkinat siirtymässä fossiilipohjaisista raaka-aineista biopohjaisiin

Boreal Bioproducts®in monikäyttöisiä biokemikaaleja voidaan käyttää esimerkiksi liimojen ja kosmetiikkatuotteiden tuotannossa. Esimerkiksi globaalien liimamarkkinoiden koko on noin 60 miljardia dollaria vuodessa. Tällä hetkellä monissa puutuotteissa, kuten vanerissa, käytetään formaldehydipohjaisia liimoja, joille toistuva altistuminen voi aiheuttaa kroonista ärsytystä. Boreal Bioproducts®in ligniini- ja fenolipohjaiset tuotteet, kuten SpruceGlue™, kehitetään formaldehydipohjaisia liimoja korvaaviin tuotteisiin luonnonmukaisiksi raaka-aineiksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kosmetiikkateollisuudelle Boreal Bioproducts® -tuotteet tuovat useita hyötyjä esimerkiksi ihon ja hiusten suojaamiseen, luonnollisiin väreihin ja aurinkosuojakerrointa parantaviin ominaisuuksiin sekä dispergointi- ja emulgointiaineisiin. Lisäksi biotuotteissa on aktiivisia ihonhoidon ainesosia, joilla on ikääntymistä ehkäiseviä ja antioksidanttisia ominaisuuksia.

Yhtiö suunnittelee parhaillaan metsäteollisuuden sivuvirtojen jalostamiseen tarkoitettua teollisen mittakaavan demonstraatiolaitosta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Uuden tehtaan suunniteltu sijaintipaikka on Pirkanmaalla sijaitseva Metsä Groupin Vilppulan saha. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoteen 2035 mennessä. Keväällä 2023 Montinutra ilmoitti yhteistyöstä Ole Hyvä Luonnontuote Oy:n kanssa sen uudessa pesutuotesarjassa, jonka tuotteet sisältävät ainesosana Boreal Bioproducts® SpruceSugar™ -kuusisokeria, jota valmistetaan yhtiön pilottitehtaalla Turussa.