Metsäteollisuus

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteisen vastuullisuusmallin teollisille investointihankkeille

Metsä Group ja Valmet kehittävät yhteistyössä kattavaa vastuullisuuden toimintamallia liittyen teknologia- ja kunnossapitoinvestointeihin. Toimintamalli sisältää vastuullisuuden eri teemat ottaen huomioon ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG). Mallia on tarkoitus käyttää Valmetin Metsä Groupille toimittamien prosessikokonaisuuksien sekä niihin liittyvien hankintaketjujen vastuullisuuden todentamiseen. Metsä Group ja Valmet ovat perustaneet yhteisen työryhmän vastuullisuusmallin kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2027 mennessä.

MetsäValmet

- Metsä Group on sitoutunut osana strategisia vuoteen 2030 ulottuvia kestävän kehityksen tavoitteitaan varmistamaan, että sen toimitusverkosto toimii kestävästi. Valmet on suuri metsäteollisuuden arvoketjun teknologia- ja palvelutoimittaja, jonka toiminta ja hankinnat ulottuvat maantieteellisesti laajalle. Läpivalaisemalla yhteistyössä tämän ketjun vastuullisuutta aiempaakin tarkemmin varmistamme, että metsäteollisuuden positiiviset vaikutukset ulottuvat varsinaisen puunjalostuksen arvoketjua pidemmällekin, sanoo Jari Voutilainen, Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkajohtaja.

- Valmet on kehittänyt vastuullisuuttaan pitkäjänteisesti kattavaan kestävän kehityksen ohjelmaansa perustuen. Yhtiö on valittu jo yhdeksänä peräkkäisenä vuotena Dow Jones -kestävän kehityksen indeksiin yhtenä maailman 300 kestävän kehityksen johtavasta yrityksestä. Yhteistyö Metsä Groupin kanssa investointien vastuullisuusmallin kehittämisessä hyödyntää molempien yhtiöiden jo tekemää vahvaa vastuullisuustyötä ja luo konkreettiset mittarit vastuullisuudelle investoinnin eri vaiheissa, toteaa Anu Salonsaari-Posti, Valmetin viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja.