Kuljetus

Yritysautojen osuus rekisteröinneistä on kasvussa – Noin 70 prosenttia uusista työsuhdeautoista on ladattavia

Marraskuussa rekisteröitiin 6 673 uutta henkilöautoa, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Tammi-marraskuussa on rekisteröity yhteensä 81 707 henkilöautoa, joka on 8,2 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden rekisteröinnit ovat noin 14 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat. Vaikka komponenttipula on jo hellittänyt, uusien autojen kysyntä on jäänyt vaatimattomaksi korkotason ja inflaation kasvun seurauksena.

Tammi-marraskuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista noin kolmannes on ollut täyssähköautoja ja noin viidennes ladattavia hybridejä.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tänä vuonna autoliikkeissä käyty noin 6 prosenttia viime vuotta vilkkaammin. Autoliikkeiden käytettyjen henkilöautojen kaupan kasvu jatkui myös marraskuussa noin 6 prosentin tahdissa viime marraskuuhun nähden. Noin puolet käytettyjen autojen kaupasta kulkee autoliikkeiden kautta.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin marraskuussa 870, joka on 7,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Tammi-marraskuussa on rekisteröity yhteensä 10 163 pakettiautoa, mikä on 0,3 prosenttia viime vuotta enemmän. Tammi-marraskuun rekisteröinnit ovat jääneet noin 17 prosenttia viiden viime vuoden keskiarvoa alemmas.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusia linja-autoja on tammi-marraskuussa rekisteröity 233, joka on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin pitkän aikavälin tammi-marraskuun rekisteröintien määrä.

Työsuhdeautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä on kasvanut noin neljännekseen rekisteröinneistä

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman alle puolet on ollut yritysten käyttöön rekisteröityjä autoja. Noin neljännes kaikista uutena ensirekisteröidyistä autoista on hankittu työsuhdeautokäyttöön. Noin viidennes yritysten hankkimista autoista on vuokrauskäyttöön meneviä autoja ja noin viidennes myyntivarastoon hankittavia autoja. Taksikäyttöön on viime vuosina rekisteröity noin 1 500 uutta autoa vuosittain.

Työsuhdeautoja on autokannassa hieman yli 70 000. Vaikka työsuhdeautojen osuus autokannasta on pieni, niiden merkitys autokannan uusiutumiselle on tärkeä, sillä työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin kolme vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat kuluttajamarkkinoille käytettyinä autoina. Työsuhdeautojen rekisteröinnit ovat yleensä vilkkaimmillaan vuoden viimeisinä kuukausina ja vähiten työsuhdeautoja rekisteröidään alkuvuodesta.

- Työsuhdeautojen merkitys autokannan uudistajana korostuu erityisesti matalasuhdanteessa, jossa kotitalouksien autohankinnat vähenevät. Tänä vuonna yritysleasingin osuus autohankinnoista on kasvanut ennätyksellisen suureen noin 30 prosentin osuuteen, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Tero Lausala

Työsuhdeautokannan sähköistyminen on saanut vauhtia vuosina 2021 ja 2022 voimaan tulleista verokannusteista, jotka tasaavat ladattavien autojen korkeammasta hankintahinnasta johtuvaa korkeaa verotusarvoa. Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvoa on alennettu 170 eurolla kuukaudessa ja päästötasoltaan 1–100 g/km autojen 85 eurolla kuukaudessa. Verokannuste on valtion taloudelle edullinen, sillä se vähentää vain vähän valtion ja kuntien verotuloja. Työsuhdeautoilijan kannalta kyse on kuitenkin merkittävästä ladattavan työsuhdeauton valintaan kannustavasta etuudesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista jo noin 40 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja ladattavien hybridien osuus on kasvanut hieman yli 30 prosenttiin. Verokannuste on ollut tärkein yksittäinen työsuhdeautojen sähköistymiseen vaikuttava tekijä, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Tero Kallio

Uudet dieselautot hankintaan pääosin yritysten käyttöön – noin 80 prosenttia dieselkäyttöisistä henkilöautoista rekisteröidään yritysautoiksi. Yritykset hankkivat selvästi kotitalouksia useammin myös ladattavia hybridejä. Kotitaloudet sen sijaan ovat suurin bensiiniautojen ja täyssähköautojen ostajaryhmä. Kotitaloudet ovat hankkineet lähes 60 prosenttia tänä vuonna ensirekisteröidyistä bensiiniautoista ja täyssähköautoista.

Yksityisleasingin suosio on Suomessa edelleen pieni, sillä hieman alle 3 prosenttia tänä vuonna hankituista autoista on hankittu yksityisleasingillä. Ladattavilla autoilla leasing on suositumpi hankintatapa kuin bensiinillä ja dieselillä. Hieman alle 5 prosenttia tänä vuonna rekisteröidyistä täyssähköautoista on hankittu yksityisleasingillä. Osamaksu on kotitalouksille edelleen selvästi yleisin tapa hankkia auto, vaikka korkojen nousu on kasvattanut hieman myös muiden hankintatapojen osuutta.