Metsäteollisuus

Kiuruvetiselle talouspäällikkö Sirkka Pesoselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Metsänhoitoyhdistys Savotan kiuruvetiselle talouspäällikkö Sirkka Pesoselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Sirkka Pesonen

Stipendiä esittivät jäsenpalveluneuvoja Päivi Karma, metsänhoitoesimiehet Ville Paananen ja Maiju Pääkkönen, metsäpalvelupäällikkö Aleksi Pölkki, johtaja Ari Ruotsalainen, toimistoassistentti Paula Ruotsalainen ja metsäasiantuntija Anna Suomela.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Sirkan avuliaisuus ja halu opastaa meitä kaikkia koskevissa sekä tärkeissä taloushallinnon asioissa tekee hänestä erityisesti pidetyn työntekijän. Sirkan omistautuminen työlle, vastuunottaminen omassa toimenkuvassaan, esihenkilönä toimiminen omassa tiimissään, itsensä ja oman tiimin kehittäminen sekä osana Savotan johtoryhmää koko talon kehittäminen kertovat hänen tärkeydestään. Sirkka on rehti sekä luotettava ja siksi meille kaikille tärkeä.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.