Metsäteollisuus

Metsä Groupin kehityspäällikkö Janne Soimasuolle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi

Metsä Groupin nokialaiselle kehityspäällikkö, Janne Soimasuolle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsä Groupista johtaja kestävä kehitys, Vesa Junnikkala; metsänhoitopäällikkö Tiina Laine, resurssipäällikkö, metsänhoito Teppo Oijala; controller, tuotanto Heikki Pihlajamaa; päällikkö, kestävä kehitys Silja Pitkänen-Arte ja kehitysjohtaja Juho Rantala.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

"Jannella on poikkeuksellisen laaja-alainen metsäsektorin osaaminen. Hän on aina valmis auttamaan työkavereitaan ja jakamaan vuosien varrella kertynyttä osaamistaan niin metsän- ja ympäristönhoidosta kuin laatu- ja tietojärjestelmistäkin muidenkin käyttöön. Koulutuksiin osallistuneet ovat saaneet nauttia Jannen kattavasta asiantuntemuksesta ja laajasta kenttäosaamisesta sekä hyvin perustelluista ja taustoitetuista vastauksista vaativiinkin kysymyksiin. Myös Jannen tapa haastaa ja sparrata kollegoita positiivisella otteella sopii työyhteisön hyvälle tyypille.

Janne on ollut aktiivisesti mukana sidosryhmätyöskentelyssä, esimerkkinä metsäsertifioinnin kriteerien työstämisessä. Hän omaa kyvyn kuunnella ja argumentoida faktapohjaisesti rauhallisesti, joka on varsinkin sidosryhmäyhteistyössä arvokas ominaisuus. Janne osaa tulkita monimutkaisiakin asioita ja ilmiöitä käytännönläheisesti ja kenttä onkin saanut häneltä selkeää apua haastavissakin soveltamistilanteissa. Ihmisenä Janne on empaattinen ja huolehtiva ja hän omaa loistavan huumorintajun. Jannea voikin kuvailla Metsä Forestin aivoiksi ja sydämeksi!”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.