Metsäteollisuus

Metsä Group tutkii hiilidioksidin talteenottolaitoksen rakentamista

Metsä Group selvittää mahdollisuuksia rakentaa hiilidioksidin talteenottolaitos sellu- tai biotuotetehtaan yhteyteen. Selvitys on jatkoa viime keväänä aloitetulle työlle, jossa Metsä Group ja Fortum tutkivat yhteistyössä uusiutuvan, puupohjaisen hiilidioksidin talteenottoa ja sen hyödyntämistä esimerkiksi kemianteollisuudessa ja vetytaloudessa.

Rauman sellutehdas

Metsä Groupin energiajohtaja Pirita Mikkanen sanoo, että puupohjainen hiilidioksidi on metsäteollisuuden tuotannon suuri sivuvirta, jota voitaisiin käyttää nykyistä paremmin hyödyksi.

- Yhteistyö Fortumin kanssa on antanut hyviä kokemuksia ja lisätietoa hiilidioksidin talteenotosta. Uskon, että puuperäisiä hiilidioksidipäästöjä voidaan käyttää hyväksi selvästi nykyistä enemmän. Esimerkiksi kemianteollisuuden kanssa voi syntyä uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Hiilidioksidia käytetään raaka-aineena esimerkiksi nestemäisten polttoaineiden, erilaisten kemikaalien ja muovin valmistuksessa. Puupohjaisella hiilidioksidilla voitaisiin korvata fossiilista hiilidioksidia, ja se on tärkeä komponentti vetytalouden tuotteissa, kuten metaanissa ja metanolissa.

- Ilman hiilidioksidia monia vetytalouden tuotteista ei pystytä valmistamaan. Siinä mielessä me olemme tuki vetytaloudelle, Mikkanen sanoo.

Metsä Group ryhtyy nyt selvittämään, miten hiilidioksidin talteenottolaitteisto voitaisiin parhaiten yhdistää yhtiön tehdaslaitteistoon. Talteenotto tehdään soodakattilan savukaasuista, joista hiilidioksidi ensin pestään niin sanottuun reaktioliuokseen. Liuoksesta hiilidioksidi voidaan erottaa puhtaana hiilidioksidina.

- Metsä Group tutkii nyt, millainen liuos sopisi yhtiön tehtaiden savukaasujen käsittelyyn, Mikkanen sanoo.

Talteenottoprosessissa tarvitaan tehtaalta vettä ja energiaa, ja toisaalta talteenotossa syntyvää hukkalämpöä voisi käyttää tehtaan prosesseissa. Selvitystyön aikana tutkitaan, paljonko tilaa talteenottolaitos, varasto ja nesteytyslaitteisto vaatisivat ja millä tavoin hiilidioksidi kannattaisi kuljettaa jatkojalostuslaitokselle. Talteenoton työturvallisuutta ja vaikutuksia ympäristölle selvitetään jo ennen varsinaista ympäristövaikutusten arviointia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Groupin tekemien selvitysten perusteella jatkojalostajia kiinnostavat laitokset, joiden hiilidioksidin tuotantomäärä on riittävän suuri. Esimerkiksi sellu- ja biotuotetehtaan soodakattila täyttää tämän ehdon. Metsä Groupilla on sellutehtaat Raumalla, Joutsenossa ja Husumissa sekä biotuotetehtaat Äänekoskella ja Kemissä.