Ajankohtaista

Ponsse on Suomen maineikkain yhtiö

Ponsse on T-Median Luottamus&Maine –tutkimuksen mukaan Suomen maineikkain yritys vuonna 2018. Ponssen tutkimuksessa saamat pisteet ovat korkeammat kuin yhdenkään muun yrityksen aikaisemmin. Ponsse arvioitiin jokaisella mitatulla maineen kahdeksalla osa-alueella erinomaiseksi.  Kokonaispisteiden lisäksi yhtiö arvioitiin historiallisen hyväksi vastuullisuudessa ja uudistumiskyvyssään. Peliyhtiö Supercell säilytti paikkansa listauksen kokonaistuloksissa toisella sijalla. Hissivalmistaja Kone sijoittui kolmanneksi.

Jokaisen rooli osana kokonaisuutta on tärkeä

T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahden mukaan Luottamus&Maine-mittaristo on monipuolisuutensa vuoksi haastava eikä yhdessä yhdessä osa-alueessa menestyminen riitä kärkisijoille. - Luottamuksen kasvattamiseksi on kerättävä tuote- ja palveluarvioiden lisäksi positiiviset käsitykset erityisesti avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, työnantajana toimimisesta ja oikeasta käytöksestä liiketoiminnassaan ylipäätään. Ponsse on esimerkki yhtiöstä, joka on menestynyt kaikilla osa-alueilla ja pystynyt alansa kehityksen kärjessä. Yhtiö on sitoutunut työntekijöiden sekä koko lähiyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Ponsse on myös hoitanut vuorovaikutuksen monipuolisella tavalla – kyse ei ole pelkästään onnistuneiden sponsorointikohteiden valinnasta, Ruokolahti totesi. Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén otti Maine&Luottamus –tunnustuksen vastaan Helsingissä 9.10.2018. Tunnustuksen luovutti pääministeri Juha Sipilä. Juha Vidgrén arvioi menestyksen pohjautuvan kykyyn selvitä haastavista tilanteista. - Ponssella on tultu pitkä matka 1970-luvun alun lamavuosista, kun ensimmäinen PONSSE-metsäkone valmistui Vieremän kirkonkylällä. Tuolloin ei ollut pääomia, ei insinööritaitoja, ei konevalmistusoppia tai edes omaa tehdashallia. Menestyksemme tänä päivänä perustuu juuri alkuaikojan haasteiden voittamiseen. Näistä lähtökohdista kumpuaa edelleen tinkimätön asiakkuuksien hoitaminen, peräänantamattomuus ja epävarmuuden sietäminen, työnteon ja henkilökunnan ammattitaidon arvostus ja joustaminen. Kirkkaimpana tavoitteena on aina ollut valmistaa maailman parhaita metsäkoneita. Yhtiön perustajan Einari Vidgrénin sanoin metsien mersuja, Juha Vidgrén kertoi. - Kiristyvässä kilpailussa osaavasta työvoimasta maine on merkittävässä roolissa. Hyvä maine tukee omia rekrytointejamme, mutta parantaa myös koko metsäkonealan arvostusta, jolla on omat haasteensa saada työvoimaa.  Maine nostaa myös henkilökunnan kokemaa ylpeyttä työstään - jokaisen ponsselaisen rooli osana kokonaisuutta on tärkeä, Juha Vidgrén totesi.

Tutkimukseen osallistui yli 6600 suomalaista

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat kesä-heinäkuussa 2018 toteutettuun Luottamus&Maine-tutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 6 612 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 17 004 yritysarviota. Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yhtiöt valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon maaliskuussa 2018 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa 1 154 suomalaista nimesi spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä. Kolmekymmentä eniten mainintoja saanutta yritystä tutkittiin tarkasti Luottamus&Maine-mallilla, jossa yrityksen saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1.2 %-yksikköä suuntaansa.