Metsäteollisuus

Espoolaiselle henkilöstöpäällikkö Katja Turuselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Stora Enso Oyj:n espoolaiselle henkilöstöpäällikkö Katja Turuselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Katja Turunen

Stipendiä esittivät Stora Enso Oyj:stä markkinointiasiantuntija Juha Hanni, johtaja Satu Härkönen, ostopäällikkö Jaakko Kittamaa, resurssiasiantuntija Pia Lampinen, metsäasiantuntija Juho Mikkonen ja turvallisuusasiantuntija Paula Rytkölä.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Katjaan on helppo tutustua. Hänen energinen, hyväntuulinen karjalainen persoona saa ilon ja avoimuuden tarttumaan. Katja on onnistunut työroolissaan yhdistämään työyhteisössämme eri tiimejä ja henkilöstöä ympäri Suomea sekä kehittämään toimintojamme ja työhyvinvointia. Hän on myös oppinut tekemään ajalle niin haasteellisista Teams-verkkopalavereista innostavia ja osallistavia. Hän valmistelee etäpalaverit esimerkillisen hyvin ennakkomateriaaleilla, saa ihmiset valmistautumaan ja osallistumaan aktiivisesti. Tämä ei ole sattumaa, sillä Katja on myös kehittänyt osaamistaan tutkintotavoitteisilla opinnoilla työn ohessa. Sattumaa ei ole sekään, että Katja on saanut viime vuosina vastuulleen järjestää yhtiön puunhankinnan koko henkilöstön yhteiset henkilöstöpäivät ja 150 v. juhlan. Näistä tapahtumista on tullut hengeltään koko porukan yhteinen asia ja tämän hengen luomisessa Katja on laittanut persoonansa ja osaamisensa peliin, tsemppaamalla muita mukaan. Katja myös varmistaa huolellisesti, että asiat oikeasti tapahtuvat ja etenevät. Katja on hyödyntänyt ihmissuhdetaitojaan myös vapaaehtoisella mentoroinnilla ja valmentamalla opiskelijoita työelämään. Sama positiivisuus, arjen ihmeiden huomaaminen ja kannustus sykkii myös aktiivisena viestintänä sosiaalisen median kanavissa.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.