Ajankohtaista

METSO-ohjelman suosio kasvussa Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suojeli viime vuonna monimuotoisuudeltaan arvokkaita kohteita pääosin vapaaehtoisin keinoin. Valtaosa uusista luonnonsuojelualueista toteutettiin METSO-ohjelman kautta.

tuore kangasmetsä
Kuvassa on monimuotoisuudelle merkittävä tuore kangasmetsä. Järeät puut, lahopuu ja latvuston monikerroksellisuus ovat hyviä tuntomerkkejä monimuotoisesta metsästä. Kuva: Aleksi Nurmi

Uudenmaan ELY-keskus toteutti vuonna 2023 useita eri luonnonsuojelun rahoitusohjelmia uusimaalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Näiden ohjelmien kautta yksityisten maanomistajien, kuntien ja kaupunkien omistamille alueille perustettiin kokonaisuudessaan 99 uutta suojeluun siirtyvää kohdetta, joiden pinta-ala ylsi yhteensä 746 hehtaariin. Suojeltavien elinympäristöjen joukossa oli yleisimmin monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä ja soita.

ELY-keskus edisti luonnonsuojelua Uudellamaalla kaiken kaikkiaan kolmella eri toteutustavalla. Kuten edellisinä vuosina, eniten perustettiin pysyviä yksityisiä suojelualueita: ne vastasivat lähes 90 prosenttia viime vuoden kokonaissuojelualasta. Yksityiset maanomistajat myivät myös jonkin verran luonnonsuojeluun soveltuvia maitaan valtion omistukseen. Vähäisempi osa pinta-alasta toteutettiin 20 vuoden määräaikaista rauhoittamista koskevalla sopimuksella yksityismaanomistajan ja valtion välillä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tyypillisen yksittäisen suojelualueen pinta-ala oli Uudellamaalla viime vuonna noin viisi hehtaaria. Tämän lisäksi maakunnassa perustettiin suurempiakin suojelualueita; näistä kattavimpien koko vaihteli hieman alle 40 hehtaarista noin 70 hehtaariin. Suurin yksittäinen suojelualue oli Pusulan Pappilan luonnonsuojelualue Lohjalla ja toiseksi suurin Helsinkiin perustettu Hallainvuoren luonnonsuojelualue. Kolmannella sijalla koreili maakunnallisesti merkittävä Suomiehensuon luonnonsuojelualue Nurmijärvellä.

Suomiehensuon luonnonsuojelualue, Nurmijärvi
Nurmijärvelle perustettu Suomiehensuon luonnonsuojelualue oli viime vuoden toteutetuista kohteista suurimpia. Vajaan 40 hehtaarin uusi luonnonsuojelualue sijaitsee eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laajalla ja keskiosiltaan luonnontilaisena säilyneellä keidassuolla. Kuva: Janne Sormunen

METSO-ohjelman kautta eniten kohteita suojeluun

Uusia luonnonsuojelualueita perustettiin Uudellamaalla viime vuonna selkeästi yleisimmin Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n kautta. Maanomistajille vapaaehtoisen METSO-ohjelman puitteissa suojeltiin viime vuonna yhteensä 660 hehtaaria monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsäisiä alueita.

METSO-suojelun piiriin tavoitellaan Uudellamaalla kokonaisuudessaan reilua 8 300 hehtaaria monimuotoisia metsäkohteita vuoden 2025 loppuun mennessä, jolloin ohjelman tämänhetkinen toimintakausi päättyy. Ohjelmakauden viimemetreillä pyritään suojelemaan vielä erityisesti monimuotoisuudelle arvokkaita lehtoja, kangasmetsiä ja puustoisia soita. Ohjelman jatkokauden tavoitteet tullaan määrittelemään vuoden 2025 aikana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- METSO-ohjelman rahoituksen vähetessä vuonna 2024 pyritään suojelemaan pääasiassa yli viiden hehtaarin kohteita. Tätä pienempiä kohteita voidaan rahoittaa, jos ne liittyvät olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin tai jos niiden luontoarvot ovat erityisen merkittäviä, kertoo Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Jani Seppälä.

Myös muita ohjelmia mukana suojelun kokonaisuudessa

Monimuotoisuudeltaan arvokkaita soita suojeltiin viime vuonna Uudellamaalla vapaaehtoisuuteen perustuvan Helmi-elinympäristöohjelman kautta yhteensä 59 hehtaaria. Helmi-ohjelmalla suojeltiin pääasiassa vuosina 2013–2014 soidensuojelun täydennysohjelmaa varten kartoitettuja ja muita maakunnallisesti merkittäviä suokohteita. Soiden suojelulla turvataan uhanalaisten suotyyppien sekä laajojen ja yhtenäisten suokokonaisuuksien säilymistä Etelä-Suomessa.

Vuonna 2023 valtakunnallisiin suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita suojeltiin Uudellamaalla yhteensä 26 hehtaaria. Suojelun toteutuksen painopiste oli viimeisimpien vuosien tapaan selkeästi vapaaehtoisessa suojelussa METSO- ja Helmi-ohjelmien kautta. Suojelun toteuttaminen jatkuu Uudellamaalla edelleen myös vuonna 2024.