Metsäkoneurakointi

Ponssen tilinpäätös 1.1.–31.12.2023

Ponsse Oyj:n liikevaihto vuonna 2023 oli jatkuvien toimintojen osalta 821,8 (755,1) miljoonaa euroa, liikevoitto 47,2 (46,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,7 (5,2). Tilikauden tulos oli 30,0 (34,2) miljoonaa euroa ja tilauskanta tilikauden lopussa 229,5 (353,7) miljoonaa euroa. Vuonna 2024 yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin 2023.

Toimitusjohtaja Juho Nummela kommentoi tilinpäätöstiedotteessa seuraavasti:

Vuosi 2023 alkoi Ponssella kohtuullisen vahvan tilauskannan siivittämänä. Alkuvuodesta markkinatilanne oli vielä suhteellisen hyvä, mutta metsäteollisuuden heikentyneet näkymät alkoivat pian vaikuttaa asiakkaidemme investointipäätöksiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuluneen vuoden toisen vuosipuoliskon tilausvirta oli vertailukautta heikompi, mutta viimeisen neljänneksen aikana tilausvirta piristyi hieman ollen 194,2 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta oli tilikauden lopussa 229,5 (353,7) miljoonaa euroa.

Metsäkonemarkkinoihin vaikuttivat samanaikaisesti inflaatiosta ja koronnostoista aiheutuva epävarmuus sekä taantuvat taloudet eri puolilla maailmaa. Liiketoimintamme selkeiden ajureiden, sahateollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden, vaikeudet heijastuivat nopeasti metsäkonemyyntiin. Heikentynyt ostovoima supisti yksityistä kulutusta ja hiljensi sahatavaran, kartongin ja sellun kysyntää. Asiakkaamme olivat kaikesta huolimatta erittäin hyvin työllistettyjä, ja varsinkin Suomessa ja Ruotsissa puunkorjuuoperaatiot toimivat kovalla kapasiteetilla.

Ponssen Vieremän tehdas toimitti koneita normaalisti koko vuoden ajan. Osien saatavuustilanne helpottui vuoden varrella ollen loppuvuodesta jo erinomaisella tasolla. Tähän vaikuttivat yleinen kone- ja laitevalmistuksen kysynnän rauhoittuminen ja toimenpiteemme toimittajaverkostossa. Muutimme hankintastrategiaamme ja rakensimme kriittisille komponenteille vaihtoehtoisia hankintakanavia.

Vuoden 2023 liikevaihto kasvoi 821,8 miljoonaan euroon uusien koneiden toimitusten ja huollon hyvän tilanteen ansiosta. Kasvua oli 8,8 prosenttia. Lopulta myös vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi hieman vertailukauteen nähden. Teknologiayhtiömme Epec kasvoi suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiön kannattavuus laski ja liikevoitoksi muodostui lopulta 5,7 (6,2) prosenttia. Venäjän markkinan menetys näkyi selvästi ja samaan aikaan Ponssen Brasilian tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n, vaikeudet jatkuivat. Ponssella reagoitiin voimakkaasti Brasilian tytäryhtiön tilanteeseen ja yhtiön tilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Ponsse Latin America Ltda:n uusi toimitusjohtaja aloitti helmikuun 2024 alussa. Vuodelle 2024 odotamme Brasilian tytäryhtiömme kannattavuuden merkittävää parannusta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Yhtiön rahavirta oli katsauskaudella 30,4 (-17,9) miljoonaa euroa. Olemme pystyneet tehostamaan käyttöpääomaamme ja saimme vapautettua varsinkin aine- ja tarvikevarastoihin sitoutunutta pääomaa. Vaihtokonevaraston kasvu rauhoittui katsauskauden loppua kohden, mutta koko vuotta tarkasteltaessa vaihtokonevaraston kasvu oli merkittävä.

Haasteista huolimatta vuosi 2023 oli täynnä myös onnistumisia. Luovutimme asiakkaillemme juhlallisin menoin sekä 19 000. ja 20 000. Vieremällä valmistetun PONSSE-metsäkoneen. Ponssen kasvu on ollut nopeaa. 10 000. PONSSE valmistui tehtaaltamme vuonna 2015 ja valmistettujen koneiden määrä on vain kahdeksassa vuodessa tuplaantunut.

Panostuksemme uusien tuotteiden kehittämiseksi on tuonut tulosta. Toimme kuluneen vuoden aikana sarjavalmistukseen kuormatraktorimallistomme uutuuden, 25 tonnin PONSSE Mammothin, harvesteriuutuus PONSSE Scorpion Giantin ja PONSSE H8 -harvesteripään. Samalla kehitimme olemassa olevaa tuotemallistoamme entistä kilpailukykyisemmäksi. Uudet tuoteominaisuudet keskittyivät kuljettajan ergonomiaan ja etäyhteyksiin kuten ohjaamovaimennus PONSSE Active Cabin, pyörivä istuin PONSSE Active Seat ja metsäkoneiden satelliittiyhteydet mahdollistava PONSSE Manager Satellite. Sähköisellä voimansiirrolla varustetun PONSSE EV1 -kuormatraktorin tuotteistus ja testaus etenivät suunnitellusti ja konseptikoneen toinen prototyyppi valmistui asiakkaidemme testattavaksi vuoden 2023 lopussa.

Ponsse suunnittelee toimintamallinsa uudistamista globaalisti vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyä, kannattavuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. Ponsse tavoittelee globaalimpaa ja skaalautuvampaa organisaatiota ja toimintamallia. Haluamme vahvistaa erityisesti asiakasvastuullisia rooleja myynti- ja huoltoverkostossamme ja suunnittelemme alueorganisaatioiden muodostamista paikallisen ja alueellisen tuen varmistamiseksi. Alueorganisaatioiden tueksi mahdollisesti muodostuvat globaalit toiminnot ja niiden yhtenäiset toimintatavat tukisivat tulevaisuudessa tehokkaasti asiakastyömme onnistumista. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen. Muutosten suunnittelua ja toteutusta vie eteenpäin konsernin johtoryhmä. Vaikutukset kohdistuisivat globaalisti organisaatioomme ja mahdolliset paikalliset neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa käydään maissa jokaisen maan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitellun toimintamallin toteutuessa muutokset astuvat voimaan kesäkuun 2024 alussa. Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120-140 työpaikan vähentymiseen.

Toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oyj