Metsäteollisuus

Mäntyharjulaiselle korjuuesimies Markku Lopperille ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan mäntyharjulaiselle korjuuesimies Markku Lopperille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Markku Lopperi

Stipendiä esittivät Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaalta metsänhoitoesimies Jari Kasurinen, toiminnanjohtaja Suvi Kokkola, metsävara-asiantuntija Antti Majoranta, metsäasiantuntija Markus Nuolinko ja toimistoassistentti Emma Paunonen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Markku on rautainen ammattilainen, joka tekee työnsä huolellisesti ja auttaa työkavereitakin onnistumaan. Hän luo hyvää työilmapiiriä työympäristössä positiivisella asenteella. Markku ottaa uudet työntekijät vastaan innostuneesti ja opastaa mielellään työhön liittyvissä asioissa. Markku kantaa tunnollisesti vastuun laajasta yrittäjäkunnasta. Hän on valmis ratkomaan ja hakemaan vastauksia ongelmien ratkaisemiseksi. Huumorillaan ja rauhallisuudellaan Markku on yksi työyhteisön kantavista voimista. Markku on diplomaattinen ja pitkähermoinen herrasmies, joka ei ikinä pura kiukkuaan työkavereihin. Hänen hervottomat heittonsa saavat mielen iloiseksi olotilasta riippumatta!”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.