Metsäteollisuus

Henrik Ehrnrooth jatkaa UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajana

Henrik Ehrnrooth valittiin UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Kim Wahl varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin 4.4.2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Henrik Ehrnrooth

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet:

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pia Aaltonen-Forsell ja muiksi valiokunnan jäseniksi Jari Gustafsson ja Marjan Oudeman.
  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Martin à Porta ja muiksi valiokunnan jäseniksi Melanie Maas-Brunner ja Topi Manner.
  • Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Henrik Ehrnrooth ja muiksi valiokunnan jäseniksi Piia-Noora Kauppi ja Kim Wahl.

Hallituksen arvion mukaan kaikki valiokuntien jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja täyttävät siten hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.