Metsäteollisuus

PTT-ennuste: Metsäteollisuuden näkymät kääntymässä kohti parempaa – sahojen pitää vielä odottaa ensi vuoteen

Metsäteollisuuden suhdannenäkymät kohenevat hieman tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Sahoja painaa yhä rakentamisen alakulo, sen sijaan sellun, paperin ja kartongin tuotanto ja vienti kasvavat maltillisesti. Rakentamisen elpyminen ja talouden yleinen virkistyminen alkavat lisätä vientiä selvemmin ensi vuoden mittaan. Tämän kevään poliittisten lakkojen lopullinen vaikutus metsäteollisuuden koko vuoden tuotantoon ja vientiin riippuu loppuvuoden kysynnästä.

puukasa

- Viime vuosi oli metsäteollisuudelle hankala, ja tästäkin vuodesta on tulossa etenkin sahoilla vielä vaisu. Jäissä oleva rakentaminen ja talouden yleinen heikko tilanne vähentävät varsinkin sahatavaran kysyntää sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kemiallisessa metsäteollisuudessa tilanne on parempi, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Matti Valonen

Suomalaisen metsäteollisuuden tuotannon ja viennin määrään vaikuttavat tänä vuonna myös poliittiset lakot, joiden vuoksi koneet seisoivat monella tuotantolaitoksella. Tähänastiset menetykset on laskettu jo mukaan ennusteeseen, mutta lakkojen lopullinen vaikutus riippuu siitä, miten kysyntä loppuvuonna kehittyy.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Poliittisten lakkojen päätyttyä tuotantoa ajetaan ylös ja varastoja päästään purkamaan. Jos lopputuotteiden kysyntä sallii, metsäteollisuusyhtiöt pystyvät osin kuromaan kiinni lakoissa menetetyn tuotannon nostamalla tuotantolaitosten käyntiasteita. Viime vuonna käyntiasteet olivat keskimääräistä matalampia, kertoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Kartongin kysynnässä käänne parempaan näkyvissä

Kartonkien tuotanto ja vienti laskivat peräti viidenneksellä viime vuonna. Kyseessä oli koronan aiheuttaman kysyntäpiikin väistyminen, joka yhdistyi inflaation nousuun ja vähentyneeseen kulutukseen. Varastojen täyttämisen ja hiljalleen lisääntyvän kysynnän myötä kartonkien tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna. Ensi vuonna tuotantoa ja vientiä lisää Stora Enson kuluttajapakkauskartonkilinjan käynnistyminen vuoden alkupuolella.

Tunnelmat paperimarkkinoilla ovat odottavat. Paino- ja kirjoituspapereiden varastotasot ovat laskeneet ja kysynnän odotetaan hieman virkistyvän, mutta sitä hidastaa Euroopan ja etenkin Saksan heikko talouskehitys. Monissa paperilaaduissa tarjontaa on yhä enemmän kuin kysyntää, mutta osa tuottajista aikoo silti nostaa hintoja kasvaneiden tuotantokustannusten takia.

Punaisenmeren konfliktin synnyttämät merikuljetusvaikeudet saattavat hankaloittaa paperin- ja kartongintuontia Aasiasta Lähi-itään ja Eurooppaan, mikä voi vahvistaa eurooppalaisen tuotannon asemaa.

Kemin tehdas kasvattaa Suomen sellun tuotantoa ja vientiä

Sellun tuotanto säilyi viime vuonna edellisvuoden tasolla, sen sijaan mekaanisten ja puolikemiallisten massojen tuotanto väheni viidenneksellä. Vientiin sellusta päätyi peräti 60 prosenttia, mikä kertoo sen jatkojalostuksen vähenemisestä kotimaassa ja sellun virkeämmästä vientikysynnästä paperiin tai kartonkiin nähden.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tänä vuonna sellun tuotanto ja vienti kasvavat, joskin kasvua hillitsee Kemin biotuotetehtaalla maaliskuussa tapahtunut räjähdys ja kesäkuulle ulottuva tuotannon pysähtyminen. Vientiä pienentää myös Sunilan sellutehtaan viime toukokuussa tapahtunut sulkeminen. Kotimaassa jalostetun massan määrä kasvaa viime vuoteen verrattuna.

Sahoilla jälleen menossa hankala vuosi

Mekaanisessa metsäteollisuudessa viime vuosi oli heikko, ja samaa on odotettavissa tänäkin vuonna. Rakentamisen alakulo sekä Suomessa että keskeisissä vientimaissa painaa yhä niin sahatavaran kuin vanerinkin kysyntää, vientiä ja tuotantoa. Hinnatkaan eivät tilanteen vuoksi voi nousta juuri inflaatiota nopeammin.

Ensi vuonna, kun rakentaminen alkaa elpyä, on näkyvissä pientä parannusta, ja sahatavaran vienti ja tuotannon määrä kasvavat jonkin verran.

Vanerin vienti väheni viime vuonna 20 prosenttia, ja olisi laskenut vielä enemmän ilman Yhdysvaltain-markkinoiden hyvää imua. Ensi vuonna vanerin kysyntä vihdoin elpyy, kun rakentaminen kääntyy Euroopassa varovaiseen nousuun.

PTT:n ennuste