Metsäteollisuus

Keitele Timber Oy investoi yli 40 miljoonaa euroa kapasiteetin nostoon ja kilpailukyvyn parantamiseen

Keitele Timber Oy toteuttaa yli 40 miljoonan euron investointiohjelman, jonka avulla Keiteleen sahan vuosittainen sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee 600 000 kuutiometriin valmista sahatavaraa. Liikevaihto kasvaa investoinnin myötä 60 miljoona euroa, kun tuotanto Keiteleellä nousee lähes 50 prosenttia.

Keitele Timber paketointilaitos
Yli 40 miljoonan euron investoinnit pitävät sisällään mm. uuden paketointilaitoksen, lisää kuivauskapasiteettia, prosessivarastoja ja rimakuormien käsittelylaitteiston.

Investoinnit pitävät sisällään uuden paketointilaitoksen, lisää kuivauskapasiteettia, prosessivarastoja ja rimakuormien käsittelylaitteiston. Näiden lisäksi hankitaan kuuden hehtaarin tontti tehdasalueen laajennukseksi ja uusia varastohalleja lopputuotteille. Investoinnit toteutetaan vuosina 2025–2026.

Nyt tehdyn investointipäätöksen avulla jo aiemmin vuonna 2022 uusitun pienpuun sahalinjan ja 15 MW lämpölaitoksen kapasiteetit saadaan täyskäyttöön. Investoinnin merkittävin kokonaisuus, uusi paketointilaitos korvaa vuonna 1998 käyttöönotetun vanhan laitoksen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Päätoimittajaksi hankkeeseen valikoitui ruotsalainen konepaja Renholmen AB, jonka tarjoama ratkaisu mahdollistaa suursahan tuotannon lajittelun ja paketoinnin viisipäiväisessä kaksivuorokäytössä. Investoinnin osalta seuraavaksi käynnistetään rakennus- ja aluesuunnittelu Keiteleen teollisuusalueella. Kuivaamoiden ja varastohallien toimittajat päätetään loppuvuoden aikana.

Tukkipuun käyttö Keiteleellä kasvaa lähes 1, 3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Valtaosa lisääntyvästä puunkäytöstä on kuusitukkia, jota hankitaan Pohjois-Savon lisäksi lähimaakunnista.

Suomen puumarkkina, joka on vinoutunut Venäjän kuitupuutuonnin loppumisen ja puun lisääntyneen energiakäytön seurauksena, tasapainottuu tukkipuun käytön lisäyksen ansiosta. Näin syntyy markkina pitkän kierron raaka-aineelle, josta jalostetaan sahatavaraa ja puutuotteita varastoimaan hiiltä pitkäksi aikaa.

Keitele Timber Oy:n sahatavaran tuotantokapasiteetti nousee investoinnin myötä 1,25 miljoonaan kuutiometriin valmista sahatavaraa.

Yhtiön muut tuotantolaitokset sijaitsevat Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla ja Kemijärvellä Lapissa. Kolme nykyaikaista laitosta käyttävät yhteensä lähes 2,7 miljoonaa kuutiometriä laadukasta suomalaista havutukkia vuodessa. Konsernin emoyhtiö Keitele Forest Oy:n puunhankinta kattaa tarpeesta yli 60 prosenttia.