Kuljetus

Uutta virtaa SKALin koneeseen – ja logistiikka-alalle!

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKALin liittokokous vahvisti järjestön uuden strategian 8. kesäkuuta Kuopion Tahkolla. Liittokokous muodostuu 13 jäsenyhdistyksen edustajista, jotka puhuvat koko jäsenkunnan puolesta. SKAL vastaa uudella strategialla toimintaympäristön voimakkaisiin muutoksiin ja muuntuviin jäsentarpeisiin. SKALille tärkeintä on jäsenyrityksen menestyminen.

- Jäsen on strategiamme keskiössä, kuvaa SKALin puheenjohtaja Jari Välikangas. Globaalien kriisien vaikutukset energiamarkkinoihin, kasvavat päästövähennyspaineet, osaavan työvoiman saatavuushaasteet ja Suomen teollinen kilpailuasema vaikuttavat kuljetusyrityksiin voimakkaasti. Haluamme tarjota parasta mahdollista tukea ja työkaluja jäsenyrityksillemme, jotta ne voivat menestyä, Välikangas kiteyttää.

Jari Välikangas

Liikkeelle jäsenyrityksien tarpeista

SKALin hallitus käynnisti uuden strategian valmistelun keväällä 2023. Yli vuoden kestäneen työn tavoitteena on ollut luoda perusteltu näkymä toimialan alan tulevaisuuteen. Lähtökohdat työlle saatiin jäsentarpeita ja toimintaympäristön keskeisimpiä muutostekijöitä selvittävistä tutkimuksista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Jäsenyrittäjämme näkivät keskeisimpinä muutostekijöinä käyttövoimamurroksen, osaavan työvoiman saatavuuden ja kuljetuskustannusten nousun – nämä muutostekijät vaativat SKALilta uusien tavoitteiden asettamista sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Anssi Kujala

Uudessa strategiassa korostuvat jäsenyritysten kyky vastata näihin ja muihin toimintaympäristön muutostekijöihin sekä SKALin kyky palvella jäseniään niin, että ne voivat vahvistaa esimerkiksi liiketoimintaan, vastuullisuuteen ja digitalisaatioon liittyvää osaamistaan.

Uusi strategia on valmisteltu huolella monen työryhmän, työpajan ja kyselyn myötä. Valmisteluun on osallistunut jopa satoja SKALin aktiivisia toimijoita ja henkilöstöä.

Jäsentutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia lähes 4 000 jäsenyrittäjästä on SKALin toimintaan melko tai erittäin tyytyväisiä. Lisäksi selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä. Kyselyiden valossa SKALilla on merkittävä tehtävä kuljetusyritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Uuden strategian tavoitteena luoda edellytyksiä kuljetus- ja logistiikkayritysten kannattavalle liiketoiminnalle

Strategia kokonaisuudessaan on 50-sivuinen suunnitelma tulevaisuuteen. Tehty työ on kiteytetty yhteen kuvaan, joka pyrkii tuomaan esiin alan merkityksen.

SKAL strategia
Strategian kokonaisuus

SKAL määritti missiokseen napakan tehtävän: SKAL luo edellytyksiä jäsenyritysten kannattavalle liiketoiminnalle ja kasvulle. Toimintamme vahvistaa Suomen logistista kilpailukykyä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Halusimme tällä korostaa jäsenyrityksiemme merkitystä, mutta samalla muistutamme, että koko alan työ on tärkeää Suomen kilpailukyvylle. Ilman toimivaa logistiikka Suomi pysähtyisi. Visiossa tuomme esiin ratkaisuhakuisuuden. Kuljetusala on osa ratkaisuja, ei ongelma. Tämän vuoksi julkistamme säännöllisesti näkemyksiämme alan eri teemoista, puheenjohtaja Välikangas sanoo.

SKALin arvot luovat kantavuuden toiminnalle ja ohjaavat valintoja. Siksi ne ovat autokuvan akseleissa. SKAL on arvojensa mukaisesti luotettava asiantuntija, jäsenen puolella, vastuullinen suomalainen ja rohkea uudistaja.

Toimintaympäristön tärkeimpinä muutostekijöinä on nähty logistiikan merkityksen kasvu, työvoiman saatavuus, teknologiamurros ja järjestön toimintaan vaikuttavat uudet verkostoitumistavat.

Järjestön voimavarat jäsenyrityksien hyödyksi

SKALilla on kolmiportainen valtakunnallinen palveluorganisaatio, joka rakentuu keskusjärjestön asiantuntijoiden lisäksi yhdeksän alueyhdistyksen ja neljän erikoisjärjestön osaamisen varaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Lisäksi on 141 paikallisyhdistystä. Uudella strategialla SKAL pyrkii tunnistamaan koko järjestön voimavaroja entistä paremmin ja valjastamaan yhteisen tekemisen entistäkin tehokkaammin jäsenyritysten hyödyksi.

Jäsenyritysten ja logistiikan toimintaympäristö muuttuu kovaa vauhtia. Strategisilla valinnoilla määritetään, mihin kuljetusalan järjestön resurssit suunnataan tulevina vuosina. Strategia kiteyttää SKALin toiminnan vastaamaan logistiikan tulevaisuuden haasteisiin.

- Odotan, että pitkään yhdessä tehty valmistelutyö kantaa ja lähdemme rakentamaan näistä määrityksistä entistä vahvempaa SKALia jäsenyritysten hyväksi, kiteyttää toimitusjohtaja Anssi Kujala.

SKAL julkisti liittokokousviikonloppunaan Tahkolla myös uuden logon ja visuaalisen ilmeen.