Metsäteollisuus

Metsä Groupin operaatioasiantuntija Miika Järviselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Metsä Groupin uuraislaiselle operaatioasiantuntija Miika Järviselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Miika Järvinen

Stipendiä esittivät Metsä Groupista operaatioasiantuntijat Saara Holtinkoski, Samu Pekonen ja Esa Pienkellomäki, logistiikka-asiantuntija Anne-Mari Hänninen, suunnitteluvastaava Jari Kiviniemi, metsäasiantuntijat Kimmo Karhatsu, Aki Lahtinen, Toni Makkonen, Mika Nuuhkarinen, Janne Poikkimäki ja Elias Walkeajärvi, osaamisen ja markkinoinnin asiantuntija Hannele Kauranen, piiripäällikkö Jaakko Pitkänen, tehdasvastaanottopäällikkö Tero Rautolahti, operaatiopäällikkö Niko Teikari ja resurssipäällikkö Arto Tähkävuori, Forest-Linna Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juho Kärkkäinen, Metsäpalvelu Hiekkala Oy:n toimitusjohtaja Taneli Ritanen ja Varis Forest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Manu Varis.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Miika hoitaa oman tehtävänsä erittäin mallikkaasti. Hän on hyvin omistautunut työlleen ja haluaa jatkuvasti oppia uutta sekä kehittää toimintaa eteenpäin. Kantavia voimia Miikan tekemisessä ovat ratkaisukeskeisyys ja kokonaisuuden huomiointi yli oman vastuualueensa. Työssään Miika on rehti ja toiset huomioon ottava, mutta uskaltaa puuttua myös epäkohtiin. Häneltä saa aina apua ja hän myös neuvoo sekä opastaa mielellään toisia. Miikan kantava ääni kuuluu yleensä jo kaukaa ja hauskoilta jutuilta on vaikea välttyä, vaikka ei samassa kahvipöydässä varsinaisesti istuisikaan. Huumorin kera Miika onkin todellinen työyhteisön yhteishengen kohottaja ja hän pitää huolta työkavereistaan niin työajalla, kuin vapaallakin. Miika viestii metsäalasta positiivisesti myös sosiaalisessa mediassa jakaen työn arkisia havaintoja metsästä.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämies- ja metsänaishengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja lahjoitusvaroja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.