Metsätrans-Lehti Oy
Ajankohtaista

Uusi ilmastopalvelu auttaa suunnittelemaan puunkorjuuta

Ilmatieteen laitoksen uusi palvelu auttaa metsäalan toimijoita suunnittelemaan puunkorjuuta aiempaa pidemmälle. Palvelusta voi selvittää muutaman kuukauden päähän, kuinka todennäköisesti maaston kantavuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat.

Metsäkoneet tarvitsevat kantavat olosuhteet metsässä, jotta puunkorjuu onnistuu ilman suurempia maaperävaurioita. Metsäkeskuksen korjuukelpoisuuskartta luokittelee maapohjan erilaisiin korjuukelpoisuusluokkiin, joilla kuvataan maaston kantavuutta.

Ilmatieteen laitoksen julkaisema Harvester Seasons -palvelu täydentää korjuukelpoisuuskarttojen tietoja antamalla arvion siitä, kuinka todennäköisesti puunkorjuun vaatimat olosuhteet toteutuvat.

- Palvelun kartalta pystyy katsomaan, toteutuvatko vaadittavat olosuhteet suurella todennäköisyydellä. Jos todennäköisyys on erityisen pieni, kartalla varoitetaan huonoista korjuuolosuhteista, kertoo kehittämispäällikkö Mikko Strahlendorff Ilmatieteen laitoksesta.

Jos suotuisan korjuuolosuhteen todennäköisyys ei ole suuri tai pieni, palvelu näyttää korjuukelpoisuuskarttaa sellaisenaan.

Tavanomaisten säiden osalta palvelu näyttää korjuukelpoisuuteen vaikuttavaa olosuhdetietoa hyödyllisesti ainakin parin kuukauden päähän. Poikkeuksen tekevät harvinaiset säät, joiden osalta palvelu ei tuota täsmällistä tietoa.

Arviot perustuvat ilmastollisesti korjattuihin vuodenaikaisennusteisiin
Palvelun arviot puunkorjuun olosuhteista perustuvat vuodenaikaisennusteisiin, joissa noin viidenkymmenen ennusteen parvi arvioi tulevaa ilmastoa seitsemän kuukauden päähän.

- Palvelun antamaa tietoa ei pidä verrata sääennusteisiin. Palvelu on pikemmin paikallisesti tarkkaa ilmastotietoa”, Mikko Strahlendorff huomauttaa.

Arvioissa huomioidaan myös suursäätilanteiden vaikutukset. Palvelu hyödyntää tietoa hitaiden muuttujien kehityksestä, kuten maaperän kosteudesta, maaperän lämpötilasta ja lumipeitteen paksuudesta. Hitaampien muuttujien käyttö parantaa olosuhteiden ennustettavuutta.

Palvelu tarjoaa runsaasti paikallista tietoa
Kaikki taustatiedot ovat palvelussa saatavilla, joten ennusteen taustat voi halutessaan selvittää ja vuodenaikojen tuomat vaihtelut voi pidemmälle ulottuvan ennusteen osalta ottaa huomioon.

- Palvelu on yhtäältä yksinkertainen käyttää, toisaalta se antaa runsaasti paikallista tietoa käyttäjälle korjuutoiminnan suunnittelun tueksi, Mikko Strahlendorff summaa.

Palvelussa hyödynnetään EU:n Copernicus-ilmastonmuutospalvelusta kerran kuukaudessa saatavaa tietoa. Ilmatieteen laitoksen palvelu sovittaa ennusteen Suomen ilmastolliseen vaihteluun sopivaksi vuosien 2000–2019 kuukausittaisen ilmaston perusteella. Palvelu on kehitetty Metsäteho Oy:n kanssa.

Metsäteho kerää hankkeen aikana käyttäjiltä kokemuksia palvelun ja sen tuottamien ennusteiden toimivuudesta. Palautetta voi antaa myös palvelun verkkosivustolla. Koekäytön aikana kertyneet kokemukset huomioidaan palvelun kehitystyössä.

- Kentällä odotetaan seuraavaa kehitysaskelta tutuiksi tulleista korjuukelpoisuuskartoista kohti dynaamisempia apuvälineitä. Tämä palvelu on ensimmäinen askel siihen suuntaan. Vaikka se ei vielä ratkaise kaikkia metsämaan kantavuuden ennakointiin liittyviä haasteista, saamme joka tapauksessa tuntumaa siihen, miten pitemmän aikavälin ennusteet käyttäytyvät. Ennakkoluulojakin on varmasti voitettavana, sanoo Metsäteho Oy:n erikoistutkija Asko Poikela.