Metsätrans-Lehti Oy
Ajankohtaista

Puun energiakäyttö jatkoi kasvuaan 2019

Puupolttoaineita kulutettiin vuonna 2019 jälleen ennätysmäärä, ja niiden kokonaiskäyttö kasvoi jo neljättä vuotta peräkkäin. Myös lämpö- ja voimalaitoksissa sekä metsähakkeen että metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuun poltto lisääntyi edellisvuodesta. Suhteellisesti eniten kiinteistä puupolttoaineista kasvoi kierrätyspuun energiakäyttö.

Luonnonvarakeskuksen (Luken) tilastojen mukaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2019 vähän yli 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. Käyttö kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja oli suurin tähän mennessä tilastoitu. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 39 terawattituntia.

Kierrätyspuuta energiantuotantoon yhä enemmän

Metsäteollisuuden tuottaman sivutuote- ja jätepuun energiakäyttö lisääntyi vuotta aiemmasta yhdellä prosentilla lähes 12 miljoonaan kuutiometriin. Kuorta paloi 7,9 miljoonaa kuutiometriä, erilaisia puruja 2,5 miljoonaa, teollisuuden puutähdehaketta 1,2 miljoonaa ja muuta sivutuotepuuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Puupellettejä ja -brikettejä poltettiin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

– Muutokset eri puupolttoainelajien käytössä edellisvuoteen verrattuna olivat melko vähäisiä, toteaa yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

– Suhteellisesti eniten, 13 prosenttia, lisääntyi kierrätyspuun energiakäyttö päätyen reiluun miljoonaan kuutiometriin. Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana kierrätyspuun poltto on yli kaksinkertaistunut.

Metsähakkeen käytössä lievää kasvua

Metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö kasvoi vuodesta 2018 kaksi prosenttia 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa metsähaketta kului 4,7 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Pelkässä lämmöntuotannossa kulutus sen sijaan lisääntyi kuudella prosentilla 2,8 miljoonaan kuutiometriin.

Hakkuutähteitä poltetaan yhä enemmän

Pääosa metsähakkeesta, 3,9 miljoonaa kuutiometriä, valmistettiin pienpuusta eli karsitusta tai karsimattomasta rangasta. Hakkuutähteitä metsähakkeen raaka-aineeksi meni 2,9 miljoonaa kuutiometriä.

– Hakkuutähteiden energiakäyttö on lisääntynyt parin viimeisen vuoden ajan rankapuun käytön supistuessa. Vuoteen 2018 verrattuna hakkuutähteitä käytettiin nyt kuusi prosenttia enemmän, Ylitalo kertoo.

Järeää lahovikaista runkopuuta poltettiin 0,4 miljoonaa ja kantoja 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Kantopuun poltto on vähentynyt merkittävästi. Kantojen hyödyntämisen huippukohta oli 2010-luvun alussa, jolloin niitä paloi yli miljoona kuutiometriä vuodessa.

Lämpö- ja voimalaitosten kiinteiden puupolttoaineiden kulutus oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella. Metsäteollisuuden sivutuotteita poltettiin eniten Etelä-Karjalassa ja metsähaketta Varsinais-Suomessa.

Puu merkittävin energialähde

Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 28 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineita käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 105 terawattituntia. Määrä oli kaikkien aikojen suurin ja kasvoi edellisvuodesta yhden prosentin. Eniten kasvoi puupolttoaineiden käyttö teollisuudessa ja energiantuotannossa, joista pääosan muodostivat kiinteät puupolttoaineet. Mustalipeää kului saman verran kuin edellisvuonna kun taas puun pienkäyttö supistui lievästi. Energian kokonaiskulutus väheni edellisvuodesta yhden prosentin 378 terawattituntiin.