Metsätrans-Lehti Oy
Ajankohtaista

Kantorahatulot laskivat odotetusti vuonna 2019

Metsänomistajat saivat kantorahatuloja 2 307 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tulot alenivat edeltäneestä huippuvuodesta reaalisesti 16 prosenttia vuoden 2017 tasolle. Myös viiden edeltäneen vuoden keskiarvoon nähden tulot pysyivät samalla tasolla, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) kantorahatilastosta.

Yksityismetsänomistajat, yhteisöt ja muut kuin puuntuotantoa pääasiassa harjoittavat yritykset saivat tuloista valtaosan eli 2 007 miljoonaa euroa. Varsinaisten yksityismetsänomistajien osuus tästä oli noin 90 prosenttia. Metsäteollisuuden ja valtion pääasiassa Metsähallituksen hallinnoimista metsistä tuloja kertyi yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tukkipuusta saatujen kantorahatulojen osuus laski edellisvuodesta kolme prosenttiyksikköä 66 prosenttiin. Kuusi oli edelleen tärkein puulaji 44 prosentin osuudella, vaikka sen osuus tuloista laski kaksi prosenttiyksikköä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tuloja pienensivät etenkin tukkipuuhakkuiden väheneminen ja niiden pystykauppahintojen lasku. Tukkipuun hakkuut pienenivät 12 prosenttia ja kuitupuun neljä prosenttia. Havutukkipuiden pystykauppahinnat laskivat reaalisesti lähes kahdeksan prosenttia ja kuitupuulla ne pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

– Vaikka tulot laskivat edellisvuodesta ja neljä vuotta kestänyt nousu taittui, niin ei tämä mikään huono vuosi ollut. Edeltäneen 10 vuoden keskiarvoon verrattuna tulot olivat 10 prosenttia korkeammat, kertoo Luken tutkija Esa Uotila.

Savosta ja Keski-Suomessa edelleen suurimmat tulot

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuusi maakuntaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Karjala, erottuvat kantorahatulojen suuruuden suhteen muista maakunnista. Näissä maakunnissa saatiin selvästi yli puolet tuloista. Tulot laskivat eniten Etelä-Savon (–25%) ja Kymenlaakson (–22 %) maakunnissa, mutta kuitupuuvaltaisissa Pohjois-Suomen maakunnissa lasku jäi selvästi keskiarvoa pienemmäksi.

Kantorahatulot osana kansantalouden tilinpitoa

Bruttokantorahatulot lasketaan kertomalla hakkuumäärät pystykauppahinnoilla. Puun myyntitulojen lisäksi tuloiksi lasketaan myös metsänomistajien omaan käyttöön ottaman puutavaran arvo. Bruttokantorahatulotilastoa käytetään muun muassa kansantalouden tilinpidon laskelmissa ja metsäsektorin päätöksenteon taustatietoina. Luken tilastotietokannasta (stat.luke.fi/) kantorahatilastot löytyvät vuodesta 1990 alkaen. Tulot esitetään niiden syntypaikan mukaan.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy