Metsäkoneurakointi

Tornator ja Metsähallitus ennallistavat yhteistyössä Lieksan Joutensuon

Lieksassa ennallistetaan yhteensä noin 90 hehtaaria puoli vuosisataa sitten ojitettua Joutensuota. Rämeen pinta-alasta noin 40 hehtaaria on Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnassa olevaa valtion maata ja noin 50 hehtaaria Tornator Oyj:n omistuksessa. Lisäksi ennallistettavalla alueella on kaksi yksityismaan kiinteistöä, joiden ennallistamisesta on sovittu maanomistajan kanssa. Ennallistamistyöt käynnistyvät helmikuun puolessa välissä puuston poistolla. Hyvän pakkastalven ansiosta räme kantaa hyvin hakkuukoneita.

Lieksan Joutensuo ojitettiin 1960-1970-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi. Ojitus ei kuitenkaan tuottanut ennakoitua tulosta. Suo päätettiin ennallistaa ja suunnitelmasta pyydettiin lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossa todetaan, että ennallistaminen voidaan toteuttaa suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ennallistettavalla alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura- eikä luonnonsuojelualueita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ennallistamisessa ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa poistetaan koneellisesti ja seuraavassa vaiheessa syksyllä 2021 ojat täytetään kaivinkoneella. Lisäksi tehdään turvepatoja ohivirtausten ehkäisemiseksi.

Joutensuon ennallistaminen kuuluu osana Metsähallitus Metsätalous Oy:n toteuttamaan aktiiviseen luonnonhoitoon. Tornatorille suon ennallistaminen on osa monimuotoisuusohjelman mukaisia aktiivisia elinympäristöjen kunnostamistöitä, joilla se ylläpitää ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Samalla edistetään vesiensuojelua, virkistyskäyttöä ja riistan elinmahdollisuuksia