Kuljetus

SKAL kehysriiheen: Raskaan liikenteen päästöt nopeasti alas Ruotsin mallilla

Raskaan liikenteen päästöjä voidaan leikata jopa 90 prosenttia nopealla aikataululla, väittää kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL. Suomen on uudistettava liikenteen veromalli, jotta päästöt saadaan alas, ja estettävä kansallisen kilpailukyvyn romahtaminen. Yhtälö ratkaistaan nopeimmin tankkaamalla nykyiseen kuljetuskalustoon ympäristöystävällistä uusiutuvaa dieseliä. SKAL ehdottaa, että tätä dieseliä voitaisiin myydä ilman valmisteveroa. Malli on käytössä Ruotsissa, ja kokemukset ovat hyviä.

Noin 86 prosenttia Suomen tavaravirroista kulkee maanteitse. Maantiekuljetusten osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin seitsemän prosenttia. Diesel on vielä pitkään ainoa mahdollinen käyttövoima raskaimmissa kuljetuksissa. Siksi uusiutuvan dieselin tukeminen on kestävä raskaan liikenteen päästövähennyskeino. Ruotsin mallissa uusiutuvasta dieselistä on tehty edullisempaa vapauttamalla se valmisteverosta silloin, kun sitä myydään polttoaineyhtiöitä sitovan niin sanotun jakeluvelvoitteen päälle. Kuljetuskalustossa, joka siirtyisi käyttämään yksinomaan valmisteverotonta uusiutuvaa dieseliä, päästöt vähenisivät jopa 90 prosentilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

SKAL:lla on kehysriiheen myös kaksi työllisyysviestiä:

Kotitalousvähennyksen ulottaminen muuttokuljetuksiin synnyttäisi 1 000 – 2 000 uutta työpaikkaa. Muutos edistäisi työvoiman liikkuvuutta ja torjuisi harmaata taloutta.

Tiestön parantaminen päällystämällä 4 000 tiekilometriä vuodessa parantaisi liikenneturvallisuutta ja lisäisi työllisyyttä infrarakentamisen ja kuljetusten tehtävissä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Liikenteen päästöjen vähentäminen ja verotuksen uudistaminen näkyvät voimakkaasti Suomen logistiikassa lähivuosina. SKAL odottaa Suomelta pitkäjänteisiä ratkaisuja ja ennustettavuutta, kun kuljetusyritykset suunnittelevat tulevaisuuden investointejaan.

- Ruotsin malli alentaa aidosti päästöjä ja sillä on voimakas myönteinen ohjausvaikutus yrityksiin. Sen rinnalla näen vaikutuksiltaan vahvana tiestön kunnon parantamisen. Hyväkuntoinen tie on ilmastoteko, joka parantaa myös liikenneturvallisuutta, sanoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.