Metsäteollisuus

Suomen Yrittäjät: Stora Enso polkee maksuaikalakia

Merkittävältä osin valtio-omisteinen Stora Enso polkee maksuaikalainsäädäntöä, kun se pidentää aikaa, jonka kuluessa se maksaa laskunsa metsäkone- ja puunkuljetusalan alihankkijoilleen. Tilanne on kohtuuton, Suomen Yrittäjät ja Koneyrittäjät katsovat.

- Aiemmin yhteistyökumppanit ovat saaneet maksunsa 14 tai 30 päivässä. Jatkossa suuryritys vaatii yhtiön päätöksen mukaisesti itselleen 60 päivän maksuaikaa. Tätä ei voi hyväksyä. Stora Enso ei voi pitää yrittäjiä pankkinaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista edellyttää, että yritysten välisissä sopimussuhteissa tulee sopia, jos käytetään yli 30 päivän maksuaikoja. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus tai maksuaikojen tosiasiallinen pidentäminen eivät täytä sopimisen edellytystä.

- Jokaisen yhtiön pitää noudattaa maan lainsäädäntöä, Pentikäinen vaatii.

- Yrittäjät ovat ilmoittaneet, että he eivät halua sopia pitkistä maksuajoista. Stora Enson ajama muutos lisäisi yrittäjien kustannuksia sekä heikentäisi entisestään heidän maksuvalmiuttaan ja kannattavuuttaan, Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Yrittäjäjärjestöt edellyttävät, että Stora Enso kantaa vastuunsa, eikä maksata kannattavuusongelmiaan pienyrittäjillä. Stora Ensolla on vajaa sata metsäkone- ja kuljetusalan alihankkijayritystä.

Sopiminen edellyttää, että molemmat osapuolet hyväksyvät sen

Stora Enso on ilmoittanut, että muutokset tehdään sopimusteitse. Sopiminen edellyttää kuitenkin molempien osapuolten hyväksyntää, järjestöt muistuttavat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Neuvotteluasetelma ei ole tasapainoinen, kun toisella puolella on jättiyhtiö ja toisella pieni koneyrittäjä, Pentikäinen sanoo.

- Yrittäjät eivät halua sopia maksuaikojen pidentämisistä, mutta ovat pakkoraossa. Stora Enso käyttää vahvaa markkina-asemaansa saneluun, mikä on väärin, Peltola sanoo.

Maksuaikalainsäädännön tilannetta selvitetään tällä vaalikaudella hallitusohjelman mukaisesti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tätä taustaa vasten Stora Ensonkin pitää toimia vastuullisesti ja pidättäytyä maksuaikojen pidentämisestä. Maan hallituksen on laitettava vauhtia selvitystyöhön, Pentikäinen sanoo.

- Muistutamme myös siitä, että Stora Enso on sitoutunut metsäsertifiointiin, johon liittyy sosiaalinen vastuu. Esimerkiksi PEFC-metsäsertifiointikriteeristön mukaan metsäorganisaatioiden metsätyötä koskevissa hankinnoissa noudatetaan hyviä hankintakäytäntöjä, Peltola muistuttaa.Metsätrans-lehti kirjoitti aiheesta jo lehdessä 2/21. Artikkeli luettavissa myös verkossa: https://metsatrans.com/article/1581/stora-enso-venyttaa-maksuaikoja-yrittajille