Metsäteollisuus

Metsä Tissuen Mäntän tehdas on luopunut turpeen käytöstä energiatuotannossaan – merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Tissue toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteidensa mukaista siirtymää kohti fossiilivapaita tehtaita ja on luopunut turpeen käytöstä energiantuotannossaan Mäntän tehtaalla. Turve on korvattu uusiutuvilla puupolttoaineilla kuten puunkuorella ja muilla puutuotannon sivutuotteilla.

- Siirtyminen pois turpeen käytöstä on ollut pitkän aikavälin suunnitelmamme. Investoimme jo vuonna 2017 pääkattilan muuttamiseen biokattilaksi, jonka avulla poltettavan turpeen määrää on pystytty vähentämään joka vuosi. Tänä vuonna olemme luopuneet turpeen käytöstä kokonaan, sanoo Kari Karttunen, Metsä Tissuen Mäntän tehtaanjohtaja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kattilan uusimisella ja turpeen käytön lopettamisella on ollut merkittävä positiivinen vaikutus Mäntän tehtaan hiilidioksidipäästöihin. Mäntän tehtaan fossiiliset CO2-päästöt ovat tällä hetkellä noin 50 % matalammat kuin vuonna 2017, mikä tarkoittaa kokonaispäästövähennyksinä noin 59 000 tCO2:a.

Metsä Tissue pyrkii jatkuvasti parantamaan tehtaittensa ympäristösuorituskykyä ja toteutettu turpeesta puupolttoaineisiin siirtyminen on tärkeä askel kohti fossiilitonta tuotantoa. Mäntän tehtaan energiantuotannossa käytettävä puupolttoaine tulee Metsä Groupin muilta liiketoiminta-alueilta sekä yksityisiltä puunjalostajilta.

- Metsä Tissue on sitoutunut muuttamaan tehtaansa fossiilittomiksi vuoteen 2030 mennessä. Mäntän tehtaan osalta olemme ottaneet jo useita tärkeitä askeleita kohti tätä tavoitetta, ja jatkamme työtä fossiilittomuuden saavuttamiseksi mm. energiamuotojamme edelleen kehittämällä, Karttunen jatkaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Mäntän tehtaalla on Joutsen- ja EU-kukka-ympäristömerkit, joilla osaltaan varmistetaan tiukkojen ympäristökriteerien mukainen valmistaminen. Metsä Tissuen Mäntän tehtaalla valmistetaan Serla-, Lambi- ja Katrin-pehmopaperituotteita ja asiakkaiden omia tuotemerkkejä sekä SAGA voi- ja leivinpaperituotteita.