Metsäkoneurakointi

Koneurakoinnin markkinoiden on muututtava työvoimahaasteen edessä

Konetyöpalveluilla maarakennuksessa, metsäalalla ja muilla konetyöaloilla on hyvä kysyntä. Koneyritysten kannattavuus sitä vastoin näyttää heikkenevän kovien kustannusnousujen takia. Työvoimaa on haasteellista löytää konetöihin ja työvoimaa poistuu jonkin verran muille aloille. Nämä tulokset selviävät Koneyrittäjien tuoreesta markkinatilannekyselystä.

- Kysynnän suhteen kaikki näyttää melko hyvältä, mutta koneyritysten heikon tuloksentekokyvyn takia työvoiman pitämisessä sekä uus- ja korvausrekrytoinneissa on vaikeuksia, sanoi varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liittokokouksen alla pidetyssä tiedotustilaisuudessa Vaasassa.

Syyskuisessa markkinatilannekyselyssä selvitettiin Koneyrittäjät ry:n jäsenyrityksien urakointipalveluiden kysynnän ja kannattavuuden kehittymistä sekä työvoimatilannetta. Kyselyyn vastasi 306 jäsenyritystä metsä-, maarakennus- ja muilta konetyöaloilta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Noin joka neljäs vastanneista kertoi, että heiltä on lähtenyt työvoimaa muille aloille. Syiksi ilmoitettiin mm. työn kausiluonteisuus, tempoileva kysyntä, kovat vaatimukset ja parempi palkka helpommissa hommissa. Turvealalla syynä ovat huonot tulevaisuuden näkymät. Yli 60 prosenttia koneyrityksistä kokee uuden työvoiman löytämisen työlääksi. Joka viides vastaaja ilmoitti, ettei löydä uutta työvoimaa. Tämä taas johtaa työvoiman vaihtumiseen myös yrityksestä toiseen konetyöalojen sisällä. Alan sisällä työpaikkaa vaihtaneita on joka neljännessä yrityksessä. Vain harva yrittäjä kertoi työvoimaa löytyvän suhteellisen helposti.

- Hankala kierre syntyy, kun urakointimarkkinoiden hintajousto on pientä ja kustannusten nousu suurta. Näiden seurauksena yrityksen kannattavuus on heikko. Koneyritysten pitäisi kyetä parantamaan työskentelyoloja ja maksamaan kilpailukykyistä palkkaa ollakseen houkuttelevia työnantajia. Samanaikaisesti yritysten täytyisi vastata asiakkaiden kiristyviin ja yhä monipuolisempiin vaatimuksiin ja parantaa tuottavuutta, koska urakointihinnat eivät jousta. Hinnat eivät jousta, koska urakointipalveluiden ostajat ovat niin keskittyneitä, että ne pystyvät estämään normaalin markkinamekanismin hinnoissa, Jaakkola sanoi.

- Taloudellisen paineen vuoksi koneyritykset joutuvat asettamaan palkkaamilleen koneenkuljettajille äärimmäisen kovat tuottavuusvaatimukset. Moni kelpo ja keskiverto työntekijä ei pysy tahdissa mukana, vaan lähtee alalta. Kokonaisuus kaipaa remonttia, jotta voisimme toimia kuten eräs yrittäjä kerran tokaisi: ”Meidän pitäisi voida tarjota työntekijöillemme hyvä arki”. Tätä soisi kaikkien koneyritysten liiketoimintaympäristöön vaikuttavien tahojen miettivän samalla kun mietitään, mistä tulevaisuuden koneenkuljettajat löytyvät, Jaakkola esittää.