Metsäkoneurakointi

Veljekset Hokkanen Oy:n hakkuukoneenkuljettaja Alho Pylkkäselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Veljekset Hokkanen Oy:n mikkeliläiselle hakkuukoneenkuljettaja Alho Pylkkäselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsä Groupista tuotantopäällikkö Pasi Arkko, piiripäällikkö Jyrki Husu, operaatiopäällikkö Päivi Huutoniemi, metsäasiantuntija Juha Klemettinen ja operaatioesimies Perttu Liukkonen sekä yrittäjä Hannu Hokkanen Veljekset Hokkanen Oy:stä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

"Alholla on aina positiivinen asenne ja on perusluonteeltaan supliikki savolainen. Hän tulee erinomaisesti toimeen metsänomistajien sekä toimihenkilöiden kanssa ja asiat etenevät myönteisessä hengessä. Alho on omaksunut luonnon monimuotoisuusasiat hyvin ja ne ovat hallinnassa käytännön työssä! Hän hallitsee tämän päivän tietotekniset asiat hyvin (esim. Woodforce)."

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.