Ajankohtaista

Metsähallituksen kenttäesimies Arto Pikkupirtille on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Stipendiä esittivät Metsähallituksesta projektipäällikkö Olli Lipponen, metsänhoitopäällikkö Antti Nurmi, tienrakennusesimies Arvo Olli, kenttäesimies Veli Pesiö ja metsänhoitopäällikkö Heikki Savolainen Heikki.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

"Arto on aina rauhallinen ja hyväntuulinen tienrakennuksen rautainen ammattilainen. Tiukassakaan paikassa hän ei lähde turhia "hötkyilemään", vaan tekee ratkaisut vallitsevan tilanteen mukaisesti, kulloinkin parhaalla mahdollisella tavalla. Oman työnsä ohella Arto on aina valmis auttamaan työyhteisönsä uusia ja vanhoja jäseniä. Arto on omaksunut oikealla tavalla työyhteisön sisäisen tiedonvälityksen merkityksen ja tähän hänellä on aina aikaa. Arton monipuolinen ahkeruus onkin tuottanut organisaatiomme työntekijöille runsaasti ammatillista lisäarvoa. Arto on urakoitsijoiden keskuudessa laajasti pidetty ja luotettu Metsähallitus Metsätalous Oy: n työntekijä. Tämän kaiken lisäksi Arto on hyvin tuottelias myös omalla ajallaan.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.