Ajankohtaista

Vertailukelpoista tietoa metsien hiilensidonnasta – koko maailmasta

Puuston runkotilavuuskartta.

VTT:n johdolla kehitetty maastomittauksia ja satelliittikuvia hyödyntävä Forest Flux -palvelu tarjoaa tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa metsien kyvystä sitoa hiiltä. Tietoa tarvitsevat lähivuosina yhä enemmän kaikki metsätalouden toimijat sekä valtiot, ilmastotutkijat ja hiilikaupan ammattilaiset.

Kun valtiot neuvottelevat hiilidioksidipäästöjen sääntelystä tai yritykset raportoivat hiilensidonnasta metsissään, niillä on käytössään hyvin eritasoista tietoa. Tietoa haetaan vaihtelevista lähteistä, kuten maastohavainnoista, ilmavalokuvista, laserkeilainmittauksista ja satelliittien ottamista kuvista. Näistä tiedoista johdetaan arvioita erilaisten laskentamallien avulla, ja arvioiden pohjalta päätetään, onko jokin metsä hiilinielu vai päästölähde, ja sovitaan myös sen arvo vapaaehtoisen hiilikaupan kasvavilla markkinoilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että metsänomistajat, valtiot, tutkijat ja vapaaehtoisen hiilikaupan järjestäjät voivat nojata mahdollisimman tarkkoihin, luotettaviin ja vertailukelpoisiin metsätietoihin, joita on helposti saatavilla. Forest Flux on tiettävästi ensimmäinen palvelu maailmassa, joka yhdistää koko ketjun maastomittauksista ja satelliittikuvista metsätietojen hyödyntäjiin asti. Forest Flux -pilvipalvelu tarjoaa käyttäjälleen arviot nykyisistä ja ennusteet tulevista metsävaroista sekä metsien sitoman hiilen määrästä tietyllä alueella, ja kaikki on nähtävissä havainnollisilla karttapohjilla, kertoo palvelun kehitystä koordinoinut tutkimusprofessori Tuomas Häme VTT:ltä.

Forest Flux -palvelu kehitettiin VTT:n johtamassa EU-hankkeessa, johon osallistui mittaustiedon analysoinnin, hiilensidontamallien sekä tietojärjestelmien kehittäjiä sekä metsätietojen käyttäjiä. Mukana oli myös yrityksiä, joiden tavoitteena on tehdä palvelun tuottamisesta liiketoimintaa. Palvelu voidaan siirtää käytäntöön hankkeen valmistuttua marraskuun lopussa.

Sentinel-2 -satelliittikuvasta laskettu metsän hiilen sidontaa kuvaava kartta Itä-Suomesta. Mitä tummempi vihreä, sitä enemmän metsä on sitonut hiiltä. Oranssi väri osoittaa lievää hiilipäästölähdettä ja vaaleankeltainen päästön suhteen neutraalia aluetta. Metsän ulkopuoliset alueet on rajattu valkoisiksi Suomen metsäkeskuksen metsämaskin avulla.

Satelliittikuvien ja mittausten tulkintaa tunnetulla tarkkuudella

Forest Flux -palvelu hyödyntää optisia kuvia, joita eurooppalaisen Copernicus-ohjelman satelliitit ottavat jatkuvasti maapalloa kiertäessään. Tämä mahdollistaa kymmenen metrin tarkkuuden digitaalisissa kartoissa. Karttojen luotettavuus todennetaan vertaamalla karttojen metsävaratietoja riippumattomaan maastoaineistoon.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Forest Flux -palvelun perustana ovat VTT:n kehittämä pilvipalvelualusta ja satelliittikuvien analysointimenetelmä sekä Helsingin yliopiston kehittämät hiililaskentamallit. Afry-konserniin kuuluva Simosol Oy on tuottanut käytännön laskelmat koeasiakkaille, ja saksalainen Unique Land Use on toiminut koeasiakkaiden tukena. Palvelua ovat testanneet metsänomistajat ja metsänhoidon kehittäjät Suomessa, Romaniassa, Portugalissa, Paraguayssa sekä Madagaskarilla.

- Suomessa valtiolla ja suurilla metsänomistajilla on tarkkaa tietoa metsävaroista, mikä mahdollistaa myös hiilitaselaskelmat, mutta Suomi on poikkeus. Suurimmassa osassa maailmaa on kasvava tarve palvelulle, joka tuottaa perinteistä metsävaratietoa sekä tietoa hiilensidonnasta. Tämä tuli myös ilmi palvelua testattaessa, Häme sanoo.

Sentinel-2 -satelliittikuva samasta alueesta, kuin mitä hiilensidontaa kuvaava kartta näyttää.