Metsäteollisuus

Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelman toinen rahoitushakukierros on käynnistynyt

Metsä Group perusti syksyllä 2021 kymmenen vuotta kestävän ohjelman, jonka puitteissa se tukee rahallisin panoksin Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia, alueellisesti vaikuttavia kehityshankkeita. Nämä hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesiensuojelumenetelmiin.

Luonnonhoito-ohjelmaan liittyviä hankevalintoja tehdään puolivuosittain. Seuraavat päätökset tehdään kesäkuussa 2022, mihin liittyvä hakuaika on alkanut. Hakuaika tällä kierroksella päättyy toukokuun 2022 lopussa. Hae rahoitusta täältä.

”Haluamme Metsä Groupissa olla laaja-alaisesti mukana parantamassa Suomen luonnon tilaa myös metsien talouskäytön ulkopuolella ja tähän luonnonhoito-ohjelmamme tarjoaa hyviä mahdollisuuksia. Eri keinoja ja kohteita Suomen luonnossa on paljon. Ohjelmamme ensimmäiset hankevalinnat painottuivat vahvasti vesistöihin ja kaloihin. Toivon, että tällä toisella hakukierroksella saamme arvioitavaksemme monipuolisemmin myös esimerkiksi pölyttäjiin, lintuihin ja uusiin luonnon monimuotoisuutta tai vesistöjen tilaa parantaviin menetelmiin ja teknologioihin liittyviä hankkeita. Vaikuttava luontohanke voi olla kooltaan suuri tai sitten nerokas uusi oivallus, jolla on laaja-alaisia monistusmahdollisuuksia luonnonhoidon käytäntöjä tai lajien elinolosuhteita parantaen”, sanoo luonnonhoito-ohjelmasta vastaava Metsä Groupin yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Salo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toteutettavan rahoituksen ehtoihin kuuluu, että hankkeella on tutkitusti positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tai vesistöjen tilaan, hakija on antanut Metsä Groupille oikeat ja riittävät tiedot rahoitettavasta hankekokonaisuudesta, eri rahoituslähteitä on analysoitu, hanke käynnistyy hakemuksen mukaisesti ja hakija toteuttaa Metsä Groupin seuranta- ja raportointivaatimukset.

”Luonto on meille kaikille erittäin tärkeä. Jokainen voi vaikuttaa tekemisellään luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöjen tilaan ja positiiviset esimerkit kannustavat parhaimmillaan uusia toimijoita liikkeelle ja lisäävät yhteistyötä luonnon hyväksi”, jatkaa Tomi Salo.