Ajankohtaista

Energiateollisuus kehysriihelle: Venäjän tuontienergian korvaaminen edellyttää hallitukselta aktiivisia ja nopeita toimia

Venäjän hyökkäyssota on muuttanut merkittävällä tavalla energiayhtiöiden toimintaympäristöä. Akuuttina haasteena on varmistaa energian riittävyys lähimmän 1-2 vuoden aikana. Samalla on voitava jatkaa ja kiihdyttää investointeja ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään. Energia-ala odottaa kehysriihestä konkreettisia päätöksiä, joilla edistetään näitä toimia.

Energiahuollon varmistamiseksi on käynnistettävä toimet kotimaisen metsähakkeen tarjonnan lisäämiseksi. Siihen on hyvät edellytykset metsänhoidollisia harvennushakkuita lisäämällä. Kemera-tukien ehdot pitää palauttaa vuoden 2015 tasolle. Metsäkeskuksille ja korjuuyrittäjille on saatava lisäresursseja harvennuksien vauhdittamiseksi. Metsähallituksen tulosohjauksessa huomioitava valtion metsien harvennusrästien purku. Puun logistiikan edellyttämien terminaalien rakentaminen on saatava liikkeelle. Lisäksi tarvitaan Huoltovarmuuskeskukselle turpeen varmuusvarastoja lämpöhuollon varmistamiseksi.

Energia-alan yritysten tekemillä mittavilla investoinneilla irtaudutaan Venäjä-riippuvuudesta, kohtuullistetaan hintoja ja saavutetaan ilmastotavoitteet. Energia-ala on valmis vastaamaan haasteisiin tänä vuonna jopa yli 3 miljardin investoinneilla. Nyt on keskeistä, että poliittisilla päätöksillä viedään investointiympäristöä suotuisaan suuntaan ja investointeja nopeutetaan – ei päinvastoin. Poliittisten toimien on oltava markkinaehtoista ja markkinahäiriöitä välttäviä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien vauhdittamiseksi luvitusprosesseja pitää vauhdittaa kohdentamalla määrärahoja lupaviranomaisille ja hallinto-oikeuksille. Töihin tarvitaan lisää ihmisiä.

- Lupa- ja valitusprosessi on nykyisellään liian hidas ja yritysten näkökulmasta sekava ja lopputulokseltaan vaikeasti ennakoitava. Eri lupamenettelyissä on päällekkäisyyksiä. Tämä kaikki hidastaa investointeja merkittävästi, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

- Osaajien lisäämisen rinnalla on poistettava päällekkäisyyksiä ja kehitettävä koko prosessia tehokkaammaksi.

Hallitusohjelmaan kirjattua energiaverotuksen tiekarttaa on kiirehdittävä, jotta yritysten investointinäkymät pysyvät ennakoitavina. Polttoaineiden tuottamiin haittoihin perustuva verotusmalli on tulossa tiensä päähän jopa ennakoitua nopeammin päästöllisten polttoaineiden poistuessa valikoimasta.

Sähköverkkojen uudistaminen on ratkaisevassa roolissa energiamurroksessa. Ilman niitä meillä ei ole sähköistä liikennettä, aurinkoenergiaa, tarvittavia järjestelmäjoustoja ja etätöitä kaikkialla Suomessa. Jakeluverkkoinvestointeja on voitava toteuttaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Olemme ajautuneet erittäin vaikeaan tilanteeseen, kun sähköverkkojen hinnoittelun sääntelyä muutettiin tämän vuoden alusta. Uudessa sääntelyssä verkkoinvestointien kustannukset oletetaan paljon todellista edullisemmiksi. Kustannukset ovat viimeisen vuoden aikana nousseet valtavasti. Investointien toteuttaminen on todella haastavaa ja monet yhtiöt ovat joutuneet niitä siirtämään, Leskelä toteaa. - Verkkoregulaatiota on jatkossa kehitettävä niin, että verkkoihin voi kannattavasti investoida.