Ajankohtaista

SDP:n Piirainen: Energiahuoltovarmuuden parantamiseksi järeitä toimia

Raimo Piirainen

Hallitus on 7.4.2022 päättänyt järeän toimenpidepaketin kotimaisen bioenergian huoltovarmuuden parantamiseksi. SDP:n kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen on hyvillään päätöksistä.

- Hallitus on tilanteen tasalla ja toimintakykyinen. Siitä ovat osoituksena 7.4. tehdyt  erinomaiset päätökset kotimaisen puubioenergian saatavuuden parantamiseksi, Piirainen toteaa.

- Ensi talvena Suomessa on tarve korvata venäjältä tuotua polttoainetta, erityisesti metsähaketta. Tähän tarkoitukseen tehdään useita toimia kotimaisen metsähakkeen tuotannon vauhdittamiseksi, Piirainen sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Erityisen merkittävä päätös on kahden uuden raakapuuterminaalin rakentaminen ja yhden vanhan raakapuuterminaalin sähköistäminen. Tätä toimenpidettä varten osoitetaan rahoitusta 40 miljoonaa euroa vuoden 2022 lisätalousarvioon, Piirainen kertoo.

- On hyvä, että metsänomistajia aktivoidaan nyt hoitamaan metsiään ja tätä kautta lisäämään energiapienpuun määrää. Kemera-tuen nosto on tähän oiva kannustin. Hyvä lisä on myös uusi Suomen metsäkeskuksen toimesta alkava neuvontakampanja metsänomistajien ja toimijoiden aktivoimiseksi pienpuun keruuseen nuoren metsän hoitokohteilta, Piirainen sanoo.

- Siltojen ja tiestön kuntokartoitus sekä yksityisteille osoitettu 10 miljoonan euron lisäraha on huoltovarmuuden näkökulmasta niin ikään viisasta, Piirainen toteaa.

- Suomalaisten maanpuolustustahto on tunnetusti korkea. Nyt tarvitaan samaa tahtoa myös energiahuoltovarmuuden parantamiseen. Kannustan yksityisiä metsänomistajia toimiin, jotta voimme irtaantua venäläisestä puubioenergiasta ja korvata sen kotimaisella! Raimo Piirainen päättää.