Metsätrans

Pääkirjoitus 6/2018: Pelkkä positiivisuus ei vie alaa eteenpäin

Tero Nurmi

Journalismi on Wikipedian määritelmän mukaan toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä, varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se esimerkiksi uutisten muodossa. Sen kohteena ovat erityisesti yhteiskunnallisesti tärkeät, ajankohtaiset ja kiinnostavat asiat ja ihmiset.

Metsäteollisuus luo Suomessa merkittävästi hyvinvointia tuomalla noin viidenneksen koko maan viennistä ja työllistäen ihmisiä etenkin maakunnissa, joten se kuuluu kiistatta näihin edellä mainittuihin yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin.

Vallan kolmijako-opin mukaan lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on pidettävä erossa toisistaan. Lehdistöstä on puhuttu neljäntenä valtiomahtina, jonka tehtäviin kuuluu valvoa näitä kolmea ja kirjoittaa niiden väärinkäytöksistä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsätrans-lehti haluaa kertoa metsäkoneyrittäjien, puutavara-autoilijoiden ja kuljettajien arjesta sellaisena, kun tekijät sen itse kokevat. Kehutaan ja kiitellään silloin kun on sen paikka, ja annetaan perusteltua kritiikkiä, mikäli tilanne sitä edellyttää. Kun myös niitä ikävämpiä asioita ja ongelmakohtia nostetaan esiin, se mahdollistaa paremman huomisen. Jos haasteista vaietaan, ei painetta muutokseen synny.

Viime aikoina yrittäjien keskuudessa on selvästi yleistynyt pelko kritiikin seurauksista. Luottamuksellisissa keskusteluissa nostetaan esiin arjen haasteita, jotka ovat ongelmallisia liiketoiminnan kannattavuudelle, mutta lehteen niitä ei haluta. Ainakaan omalla nimellä. Yhteinen huoli monella tuntuu olevan, että työt loppuvat tai vähenevät jos ongelmista puhutaan. Entistä useampi kieltäytyy haastattelusta kokonaan.

Jokaisella on luonnollisesti oikeus keskittyä vain omaan työhönsä, sivussa julkisuudesta. Eikä lehdistö tietenkään ole ainoa väylä vaikuttaa. Koneyrittäjien liitto ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry tekevät luonnollisesti myös omien alojensa edunvalvontaa.

Mikäli tätä lukiessa kuitenkin heräsi ajatus alaan liittyvästä asiasta, jota mielestäsi ei ole riittävästi nostettu esiin, ota rohkeasti yhteyttä toimitukseen. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja haastattelun voi antaa myös nimettömänä, jos niin haluaa. Lähdesuojasta on säädetty laissa.