Ajankohtaista

MTK:n metsäjohtokunta kannustaa metsänomistajia puukauppojen kilpailuttamiseen

Puumarkkinakeskustelu käy kierroksilla. MTK:n metsäjohtokunnan mielestä Suomen puumarkkinoiden tilanne ei kaipaa ulkopuolista hämmennystä varsinkaan valtiovallan taholta. Markkinat toimivat, kun niiden annetaan toimia. Metsänomistajalla on nyt loistava tilaisuus hyötyä metsänhoitoyhdistyksensä palveluista.

- Metsäteollisuuden tuotemarkkinat näyttävät hyviltä. Puun kysyntä toivottavasti kasvaa pian ja käyttämällä metsänhoitoyhdistyksen apua puukauppojen kilpailuttamisessa, saa metsänomistaja parhaan hinnan puilleen, muistuttaa metsäjohtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila.

Venäjän puun tuonnin loppuminen nosti Suomessa huolen puun saatavuudesta. Puun tuonti vuoden alkukuukausina, teollisuuden työtaistelut sekä mahdollinen turpeen käytön lisääntyminen, pitävät puun lisätarpeen tänä vuonna suhteellisen pienenä. Tulevina vuosina kotimaisen puun tarve tullee kuitenkin lisääntymään, joten metsänhoitotöihin kannattaa panostaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suomessa teollisuuden puuhuolto ei puun saatavuuden kannalta ole uhattuna ja varautumisen ministeriryhmän linjaukset esimerkiksi infraan panostamisessa olivat oikeita. Metsäjohtokunnan mielestä nyt ei tarvita erillisiä metsänomistajien aktivointikampanjoita. Hiljalleen piristyvä puun kysyntä on paras ja ainoa tapa saada puuta jalostukseen. Ilman ostajan aktiivisuutta ei metsänomistajalla ole järkeviä mahdollisuuksia puun myynteihin, toteaa Marttila.

Puumarkkinoilla on suunnaton määrä myyjiä ja etenkin kuitupuussa ostajia on vain muutamia. Puukaupoissa menestymiseksi metsäjohtokunta kehottaa kaikkia metsänomistajia kilpailuttamaan puukauppansa metsänhoitoyhdistyksen avulla. Puukaupan kilpailutuksen avulla metsänomistaja löytää puilleen parhaan ostajan. Vain puoliaan pitämällä metsänomistaja voi varmistaa sen, että lopputuotemarkkinoilla tapahtuva hintakehitys heijastuu myös puun hintaan.

Suomalaisen metsätalouden päälle on noussut synkkiä pilviä suunnitteilla olevien EU-rajoitusten kautta. Tämän hetken puumyyntimahdollisuuksiin ei säädösvalmistelulla ei ole vaikutuksia.

- Metsänomistajan ei tarvitse nyt rynnätä hakkuisiin EU:n direktiivien pelossa. MTK tekee hartiavoimin töitä sen eteen, että EU:n byrokratia pidetään kurissa ja metsänomistajat voivat jatkossakin hyödyntää metsiään. Tulemme myös kertomaan sen, jos sinänsä vaaralliset EU-hankkeet etenevät metsänomistajien oikeusturvaa vaarantavalla tavalla, kertoo Marttila.