Metsäkoneurakointi

Polttoainekulujen tuplaantuminen ajaa pieniä yrityksiä kustannuskriisiin

Markku Leskinen, Koneyrittäjät
Koneyrittäjät ry:n maanrakennusalan toimialapäällikkö Markku Leskinen.

Koneyritykset ovat ajautuneet kustannuskriisiin kevyen polttoöljyn kovien hinnankorotusten vuoksi ja juuri nämä yritykset pyörittävät yhteiskunnan peruspalveluita ja teollisuuden raaka-ainehuoltoa. Yhteiskunnan maksamissa suoritteissa on harkittava tehtyjen urakointisopimusten avaamista, vaatii Koneyrittäjien maarakennusalan toimialapäällikkö Markku Leskinen. 

- Tilastokeskuksen hintaseurannasta näkee, että kevyen polttoöljyn keskihinta on yli kaksinkertaistunut vuodenvaihteesta ja vastaavasti dieselin hinnassa on ollut nousua ainakin 70 prosenttia. Suurin nousu on tapahtunut helmikuun lopussa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan.

Hinnannousut ovat olleet poikkeuksellisen suuria ja ennakoimattomia, eikä yksittäinen yritys ole voinut pitkäkestoisissa sopimuksissaan niihin vaikuttaa eikä varautua. Tämä on ajanut koneyrittäjiä erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan. Polttoaineiden osuus koneurakointipalveluiden kokonaiskustannuksista on merkittävä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Indeksitarkastukset tehdään alalla vakiintuneen tavan mukaan vuosittain. Näin poikkeuksellisessa tilanteessa vuoden tarkasteluajanjakso on aivan liian pitkä. Yrittäjien taloudellinen asema ei kestä näin kiivasta ja yllättävää kustannusnousua.

- Lisäksi on otettava huomioon, että energian hinnannousu kertautuu myös muihin kustannuseriin – renkaiden, teräkseen, kulutusosien sekä varaosien hintoihin.

Kevyen polttoöljyn valmisteveron palautuksen korotus on jo toteutettu maataloudelle, mutta koneyritykset on jätetty selviytymään kriisistä yksin. Valmisteveropalautukset on ulotettava myös koneyrittämiseen.

Koneyritykset ovat avainroolissa turvaamassa yhteiskunnan elintärkeiden toimintoja. Työkonevaltainen ala vastaa muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä vesi- ja jätehuollosta.

- Yhteiskunnan maksamissa suoritteissa on harkittava tehtyjen urakointisopimusten avaamista. Samalla pitää varmistaa, että vaikutukset ulottuvat koko urakointiketjuun aina sen viimeisimpäänkin aliurakoitsijaan, Leskinen tiivisti.