Metsäteollisuus

Metsä Groupin Kemin tehtailla syttymä 20.7.2022

Metsä Group, Kemin tehtaat

Metsä Groupin Kemin tehtailla havaittiin sähkötilassa syttymä 20.7.2022 noin kello 14. Pelastuslaitos on paikalla varmistamassa tilannetta. Tehdas jouduttiin ajamaan alas, ja tässä yhteydessä tehdasalueella annettiin varotoimena yleinen vaaramerkki ja hetken päästä vaara ohi -merkki. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Tilanteesta johtuen tehdasalueen lähiympäristössä voi esiintyä hajuhaittoja.