Tapahtumat

John Deere Forestry: Esittelyssä FinnMETKO 2022-messuilla

John Deere Forestry, harvesteri, IBC 3.0

John Deere Forestry Oy on vastannut asiakkaiden tarpeisiin puunkorjuussa jo 50 vuoden ajan. Yhtiön sitoutuminen puunkorjuuratkaisuiden kehittämiseen on tuonut alalle useita uraauurtavia, tuottavuutta parantavia ja asiakkaan työtä helpottavia innovaatiota. FinnMETKO 2022-messuilla John Deere esittelee 1010G-, 1110G-, 1210G- ja 1510G kuormatraktorit sekä harvesterit 1070G H212-harvesteripäällä, 1170G 6W H424-harvesteripäällä, 1170G 8W H423-harvesteripäällä, 1270G 8W H425-harvesteripäällä, 1270G 8W H424-harvesteripäällä ja 1470G 6W harvesterin varustettuna H425-harvesteripäällä. Esillä ovat myös TimberMatic Kartat - ja TimberManager -sovellukset. Uutuutena esitellään kehittyneet karttatasot ja korjuusuunnittelun työkalun.

Hämmästyttävän tarkat maastokartat koneiden kuljettajien ja korjuusuunnitelman tarpeisiin

Puunkorjuuseen tulee nyt täysin uusia ulottuvuuksia TimberMatic Kartat -sovelluksen uusien karttatasojen myötä. Uudet, älykkäät karttatasot on kehitetty erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneiden kuljettajien tarpeisiin. Aikaisemmin TimberMatic Kartat ovat palvelleet ensisijaisesti kuormakoneen kuljettajia harvesterin mittalaitteen keräämän tiedon ja kaadetun puuston tarkan sijainnin ansiosta. Uudet karttatasot tarjoavat harvesterin kuljettajalle selkeän ennakkotiedon korjuukohteen maastosta ja puustosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Karttatasot mahdollistavat mielenkiintoisen ja laadukkaan työn suunnittelun. Karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimisessa ja päivittäisessä hakkuutyössä ajouraverkon rakenteen ja urien suuntien suunnittelussa mahdollistaen myös sujuvan kuormakonetyöskentelyn. Tieto maaston muodoista, kosteudesta, puuston pituudesta ja puulajeista tekee harvesterin kuljettajan työstä entistä mielenkiintoisempaa. Tietoon perustuva suunnittelu sujuvoittaa työtä, lisää puunkorjuun kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan työn luonnon monimuotoisuutta säästäen. Myös ajomatkat metsässä saadaan mahdollisimman taloudellisiksi, jolloin polttoaineen kulutus pienenee.

TimberMaticTM Kartat ja TimberManagerTM ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen. Asiakkaat saavat sovelluksen uudet päivitysversiot aina veloituksetta käyttöönsä. Järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

Kartoissa on useita eri tasoja, joita voidaan käyttää myös päällekkäin työn suunnittelussa.

Metsänkäyttöilmoitukset ja Puulajikartta

Metsänkäyttöilmoitukset yhdistettynä puulajikarttaan antavat hyvän perustan suunnitella luontevat paikat säästöpuuryhmille tai riistatiheiköille. Hakkuualueen rajan takana olevan puuston tiedot helpottavat hakkuukoneen kuljettajaa, kun lähestytään alueen rajaa. Puulajikartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Maastokartta vinovalolla ja Varastointikelpoisuus kartta

Kartalla näkyvät maaston eri muodot. Maastokartta vinovalolla yhdistettynä Varastointikelpoisuuskarttaan tuo esiin parhaiten tienvarsivarastointipaikoiksi sopivat alueet.

Ajokelpoisuuskartta

Kartalla näkyy kosteuskartan lisäksi jyrkkien rinteiden korostus. Kartan perusteella on helppo arvioida esimerkiksi korjuukelpoisuutta kesäaikaan, valita parhaat ajoreitit korjuun aikana ja suunnitella ajouraverkon rakenne.

Näkyvyyskartta

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kartta antaa ennakkotietoa leimikon raivaustarpeesta.

Puuston pituus

Kartta näyttää puuston pituuden jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Pituuskartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.

Harvennuspoistuma

Kartta näyttää puuston määrän verrattuna optimaaliseen kasvatustiheyteen. Väriskaala kertoo harvennustarpeen kyseisessä kohteessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puustotiedot

Leimikon ennakkosuunnittelussa ja korjuun aikatauluttamisessa hakattavan kuvion puustokertymä on oleellinen asia. Kartalla näkyvät käsiteltävän alueen kokonaismottimäärät ja kuutiomäärä puulajikohtaisesti (kuusi, mänty ja lehtipuu). Kartalla voi esimerkiksi määrittää hakkuutavan (päätehakkuu, ensiharvennus, toinen harvennus tai kiertoaikaa pidentävä harvennus) ja nähdä huomattavan tarkan arvion poistumasta valitulla hakkuutavalla.

Kehittyneet karttatasot päivitetään ilmaiseksi TimberMatic Kartat -ohjelmaan sekä TimberManager -pilvipalveluun. John Deere Forestryn asiakkaat Suomessa saavat ensimmäisenä käyttöönsä uudet erityisesti koneyrittäjän tarpeeseen kehitetyt karttatasot. Kartat kattavat koko Suomen pinta-alan.

Avustava leimikon suunnittelutyökalu

John Deere Forestry tarjoaa asiakkailleen myös leimikon korjuusuunnitteluun edistyneen työkalun, joka helpottaa useiden eri karttatasojen tarjoaman laajan informaation hyödyntämistä. TimberMatic Kartat -ohjelman sisältämä leimikon suunnittelutyökalu avustaa TimberManagerissa tehtyjen hakkuusuunnitelmien käyttöönotossa. Jos ei hakkuusuunnitelmaa ole tehty etukäteen, sen voi piirtää myös suoraan TimberMatic Kartat -ohjelmassa. Kun alue on piirretty, voidaan katsoa koko leimikon puutavaralajit ja kokonaismäärät sekä tarkentaa poistuma-arviota.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Työkalun sisältämät ohjatut suunnittelun vaiheet antavat kuljettajalle tukea harvennuksen ja päätehakkuun päätöksiin, jolloin puunkorjuu myös nopeutuu ja korjuulaatu paranee. Varastopaikkojen hyvällä suunnittelulla sekä tuotetun puutavaralajijakauman tarkemmalla ajoittamisella sujuvoitetaan koko tuotanto- ja logistiikkaketjun toimintaa. Koneen käyttöaste paranee ja kuljettajien oman työn suunnittelu helpottuu. Kun ajourat on etukäteen hyvin suunniteltu, myös ajomatkat ja polttoaineenkulutus vähenevät ja luontokohteet tulevat paremmin huomioiduiksi.

Leimikon suunnittelutyökalu lisätään TimberMatic Kartat -ohjelmaan syys-lokakuulla ja TimberManageriin myöhemmin.

Metsäkoneteknologian merkkipaalu IBC on nyt jo versio 3.0

John Deeren älykäs puomin kärkiohjaus (IBC - Intelligent Boom Control) on saatavana kaikkiin John Deere WCTL metsäkoneisiin. Kärkiohjaus esiteltiin ensi kerran vuonna 2013. Uusin IBC 3.0 -versio tuo käyttöön kuljettajaa avustavia ominaisuuksia, jotka ohjaavat oikeanlaisiin työmenetelmiin, lisäävät tuottavuutta ja parantavat koneen jälleenmyyntiarvoa.

  • Harvesteripään ylipyörityksen esto säästää letkuvaurioilta.
  • Syötön avustin ohjaa kuljettajaa välttämään puun syöttöä konetta tai ohjaamoa kohti.
  • Sahauksen avustin ohjaa kuljettajaa välttämään sahausta ohjaamoa kohti.

Syöttötoiminto hidastuu merkittävästi syötettäessä puuta kohti konetta ja pysähtyy kohdatessaan määritellyn varoalueen. Sahauksen avustin ohjaa kuljettajaa välttämään sahausta ohjaamoa kohti. Harvesteripään ylipyörityksen esto säästää letkuvaurioilta. Kuljettajaa avustavat sekä oikeanlaisiin työmenetelmiin ohjaavat toiminnot säästävät konetta myös ulkoisilta vaurioilta, alentavat ylläpitokustannuksia ja parantavat koneen jälleenmyyntiarvoa. IBC 3.0 on saatavana 1270G (H425, H425HD ja H424) ja 1470G (H425 ja H425HD) harvesterimalleihin.

Uusin versio IBC 3.0 on jälleen yksi teknologian merkkipaalu, sillä se mahdollistaa älykkäiden, kuljettajan työtä avustavien ja tuottavuutta parantavien toimintojen lanseeraamisen myös tulevaisuudessa

Esittelyssä uusi yksiosainen taittopuomi

Uusi yksiosaisella jatkeella ja ulkoisella letkutuksella varustettu XE-taittopuomi saatavilla pienten ja keskikokoisten kuormatraktoreiden CF5, CF7 ja CF7S 8,5 m kuormaimiin. Rakenne on yksinkertainen ja kestävä, ja siinä on vähän hitsauksia ja ruuvinreikiä. Hyvän geometrian ansiosta puomia on helppo hallita, ja uusi valojen sijoitus jatkeen alla lisää näkyvyyttä puomin kärkeen. Puomi on kapea ja sivuilta sileäpintainen, joten se ei harvennuksessa vahingoita jäljelle jätettäviä puita. Taittopuomin letkujen reititys on paremmin suojattu. Y-linkki riipukkeen ansiosta letkut puomilta rotaattorille ja kouralle kulkevat rakenteiden suojassa. Ulkoisia letkulenkkejä ei ole. Erinomaisen 2850 kg vetovoiman ansiosta myös tuottavuus paranee. Jatke tulee myyntiin syksyllä 2022 ja tuotanto alkaa talvella 2022–2023.

XI-taittopuomi pieniin ja keskikokoisiin kuormatraktoreihin

Piiloletkujatkeella varustettu XI-taittopuomi on vaihtoehtona pieniin ja keskisuuriin kuormakoneisiin 910G, 1010G, 1110G, 1210G ja 1510G. Puomin suurin ulottuma on 10 m. Myös vanhempien CF7- ja CF7S-kuormaimien taittopuomit voidaan korvata XI-taittopuomilla.